Drenovski list 14.

Lokacija za POS zgrade

Zborovi građana – jednosmijerna ulica ili autocesta komunikacije   ? Glavni događaj proteklog razdoblja je svakako zbor građana održan povodom planirane izgradnje […]