RPLP 2019. – Sigurna granica

RPLP2016_WEB

Cilj projekta je nastavak (faza 3) uređenja dvorišta i okoliša Zavičajnog muzeja Drenove te stvaranje preduvjeta za sigurnije i kvalitetnije izvođenje slobodnih aktivnosti i programa svih dobnih skupina u okruženju Muzeja. Naime, utvrđeno je tijekom ovogodišnjih aktivnosti da je nužno osigurati još jedan ulaz/izlaz na prostor dvorišta kako bi se u slučaju potrebe (izvođenje predstava i projekcija filmova) moglo ulaziti i sa „stražnje strane“ u odnosu na pozornice i kino platno kako bi se spriječilo ometanje programa od strane gledatelja koji su zakasnili. Alternativni izlaz je nužan i zbog sigurnosnih razloga.

Također je potrebna sanacija kamenih stepenica na ulazu u Zgradu muzeja – posve su se raspale, što je opasno za posjetitelje.
Nadalje s obzirom da se u samoj zgradi i dvorištu nalazi vrijedna oprema (meteo stanica, računalna i kino oprema, arhiva i ostalo), nužno je ugraditi i odgovarajuću zaštitu u vidu žičane ograde oko zgrade i uvođenje sustava za video nadzor cijelog objekta. Udruge Bez granica i Dren aktivno sudjeluju u više međunarodnih projekata u kontekstu EPK2020 (27 susjedstava, PassItOn, ČAI) čime se bitno povećava korištenje prostora, povećava se količina vrijedne opreme (naše i naših gostiju) pa je povećanje stupnja zaštite neizbježno.

Zgrada se nalazi na k.č.2595, k.o. Drenova. Sagrađena je nakon Rapalskog ugovora (12.studenog 1920.godine) za potrebe graničnog prijelaza (i carine) između ondašnjih država Kraljevine Italije (koja je zgradu izgradila) i Kraljevine SHS. Slijedom toga zgrada je “legalna” jer je sagrađena nedvojbeno prije 15.2.1968.godine. Mikrolocirana je uz glavnu prometnicu Rijeka-cesta-Saršoni. Dvorište zgrade nalazi se istočno uz zgradu i nije “vidljivo” s prometnice.

U sjeveroistočnom dijelu dvorišta sazidana je manja pomoćna zgrada dimenzija oko 3×3 m s ravnom AB pločom. Koristi se kao vanjsko spremište. Dvorište je međašno ograđeno kombinacijom betonskog zida s kamenim, grubo klesanim blokovima (zid debljine oko 60cm). Ukupna dužina ogradnih zidova oko zgrade je 40 m.

U troškovniku i tekstualnom dijelu projekta prikazana je izvedbe žičane ograde visine 1,25 m. Također je opisana sanacija stepenica kao i realizacija alternativnog (drugog ulaza u dvorište). U projektu su precizirane smjernice o načinu rada, materijalima i podgrupama građevinsko-obrtničkih radova, kao i prikaz količina.