Nacionalni

Susjedstvo Drenova u Steps projektu

STEPS

STEPS projekt zajednički je pilot projekt Europske Unije i Vijeća Europe koji ima za cilj izgradnju i jačanje zajednica, promicanje solidarnosti, dijaloga i međusobnog razumijevanja između različitih zajednica, kroz akcijske planove temeljena na participaciji. Oslanjajući se na iskustva i postignuća Vijeća Europe i gradova ICC mreže na području kulturnog nasljeđa, kao i na provođenju projekata i programa kroz STEPS se razvijaju akcijski planovi temeljeni na participativnom angažmanu zajednica.
Oslanjajući se na iskustva i postignuća VE i gradova ICC mreže na području kulturnog nasljeđa, kao i kulturološki raznolikih društava, HIPE će razviti i testirati metodološki okvir za korištenje baštine na lokalnoj razini. Taj će se metodološki okvir provesti kroz dokazni proces istraživanja koji će predložiti indikatore za mjerenje utjecaja participativnih pristupa kulturnoj baštini kao resursu za razvoj zajednice i koheziju.

Projekt će uključivati tri glavna koraka:

• Mapiranje baštine i procjena potreba u odnosu na koheziju zajednice;

• Mobilizacija mreže, obuka i strateško planiranje na temelju baštine,

• Razvijanje indikatora promjena percepcije i praćenja rezultata kroz početno i završno istraživanje;

STEPS projekt službene WEB stranice ...

U pilot projektu STEPS uključeni su gradovi Rijeka i Lisabon. U tom kontekstu posebno je koncipiran projekt Šalji dalje/Pass it on – kulturno nasljeđe i dodana vrijednost kojim se predstavlja pet susjedstava Primorsko-goranske županije, a koji su dijelom programa Rijeka 2020 EPK – programskog pravca 27 susjedstava.

27 susjedstava: Projekt Šalji dalje/Pass it on

Susjedstvo Drenova smješteno je u gradu Rijeku, susjedstvo koje kroz povijest reflektira sve probleme koje granice stvaraju. Koliko su granice vidljive i nevidljive, kako ih bilježimo, kako iz povijesti pretačemo sadržaje u muzejske postave, ali i kako radimo kartografiju svakodnevnice u kontekstu povijesnog nasljeđa važna su obilježja onoga što čini naše najbliže okruženje. Kako izbjeći zamku svakog urbanog prostora udaljenog od centra zbivanja da se ne pretvori u spavaonicu bez ikakvih sadržaja.

Pogledajte više što kažu naši sugrađani !