Drenovski zbornici

Zbornici WEB

Zašto trebamo zbornik radova

Članovi udruge više godina aktivno sudjeluju u društvenom i kulturnom životu Drenove. Čine to kroz rad udruge, ali i surađujući sa Mjesnim odborom Drenova koji izdaje Drenovski list. Već duže vrijeme postoji ideja da se na u jednoj publikaciji tematski objedine postojeći (i novi) tekstovi o Drenovi.

Cilj programa je informiranje građana o nekadašnjem životu na Drenovi i očuvanje kulturno-povijesne baštine kroz publikaciju “Drenovskih zbornika”. Plan je kroz seriju knjižica obraditi povijesno razdoblje od 1850 do 1939. U okviru ovog programa realizirane su dvije knjižice.

Drenovski zbornici sadržavaju odabrane tekstualne i slikovne materijale iz arhive Zavičajnog muzeja Drenove uz dodatnu interpretaciju autora koji najbolje oslikavaju promatrano razdoblje (1850 – 1918) i događaje koji su značajno utjecali na stanovnike Drenove.

Drenova bez granica

Konačni materijal je imao 64 stranica a tisak je c/b s obzirom da se radi o arhivskoj građi koja nije u boji.
Publicirana tiraža je 200 primjeraka, a realizirana je uz potporu Grada Rijeke.

Drenovski zbornik vol 2

Drenova bez granica knjizni blok.pdf

Nonićeva tiramola

Konačni materijal je imao 64 stranica a tisak je c/b zbog limitiranih sredstava.
Publicirana tiraža je 200 primjeraka, a realizirana je uz potporu Primorsko-goranske županije.

Drenovski zbornik vol 1

Nonićeva tiramola knjizni blok – 02 – za WEB.pdf

 

Glazbena povijest Drenove

U pripremi - tražimo sponzora!