Digitalizacija drenovske baštine

Drenova granica

Zašto je potrebna digitalizacija povijesnih dokumenata

Nakon “useljenja” budućeg Zavičajnog muzeja Drenove na adresu Drenovski put 138a, do čega je došlo uz potporu Grada Rijeke odnosno Mjesnog odbora Drenove koji su prepoznali općedruštvenu korist takve molbe članova Društva štovatelja baštine “Bez granica”, ovo je dosad najveća novost u djelovanju Muzeja na Drenovi. Dvojica djelatnika, isprva volontera u udruzi “Bez granica”, sada su i formalno na šest mjeseci zaposleni u Udruzi, odnosno u Muzeju, a sve kroz program javnih radova kojim se želi potaknuti zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, i kojeg u suradnji s lokalnim zajednicama ili udrugama provodi Vlada RH putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Rijeka

Društvo štovatelja baštine “Bez granica” osmislilo je program “Digitalizacija povijesnih dokumenata Drenove” kojim se želi osigurati skeniranje i pohrana svi dostupnih starih drenovskih dokumenata, konkretno ovdje oko 5500 dokumenata Pučke učionice Drenova od 1853. godine naovamo. Dokumenti su dobiveni na posudbu ljubaznošću Osnovne škole Fran Franković. Udruga je s programom digitalizacije izašla pred Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Rijeka i pred Odjel gradske samouprave i uprave Grada Rijeke, gdje je program ocijenjen vrlo pozitivno. Odjel gradske samouprave i uprave postao je partner u projektu, odnosno inicijator javnih radova, dok je Društvo “Bez granica” izvršitelj radova, pa je program upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na konačnu ocjenu. Program je prihvaćen od HZZ-a, što znači da Hrvatski zavod za zapošljavanje u gotovo stopostotnom obimu osigurava novčana sredstva za naknade dvojici djelatnika koji će u sljedećih šest mjeseci osiguravati “pogon” Muzeja.

Time je na najbolji način dokazano da se dobra ideja može “izgurati” do njezine realizacije! Naime, pored konkretnog posla oko digitalizacije postojećih – i nadamo se budućih – materijala od povijesne vrijednosti, ovakav vid zapošljavanja dvojice djelatnika omogućuje i da Muzej, isprva zamišljen kao virtualni i skoncentriran na internetsku prezentaciju i korištenje, zaživi u punom, “fizičkom” smislu, odnosno otvori vrata građanima.