Arhiva

Drenovski list 6.

Posted on
Drenovski list

Godinu dana rada aktualnog saziva vijeća – što je a što nije napravljno. Obično se krajem godine rade rekapitulacije napravljenog pa nema razloga da i mi ne analiziramo što smo napravili. Pogledajmo najprije komunalni sustav. MO Drenova je za 2006 godinu raspolagao sa 1.085.000 kn iz sredstava prioriteta koje su utrošene u skladu sa usvojenim […]

Arhiva

Drenovski list 5.

Posted on
Nogostupi

Sigurnost u prometu – godine opasnog življenja … Što sve utječe na sigurnost u prometu? Često čujemo da su faktori ove računice odgovorno ponašanje sudionika u prometu i njihovo pridržavanje prometnih propisa, tehnička ispravnost vozila, ali i „ispravnost“ prometnica. Stručnjaci kažu da ovo posljednje može utjecati i više od 50% na broj prometnih nezgoda. To […]

Arhiva

Drenovski list 4.

Posted on
Drenovski list

Nepodnošljiva lakoća odbijanja … U posljednje vrijeme često se propitujemo koja je prava funkcija MO i koja je prava svrha postojanja. Formalno gledano, MO bi trebao prestavljati sponu između građana područja koje prekriva i odgovarajućih odjela gradske uprave koji bi trebali pronalaziti rješenja za probleme koje građani iznose. MO ima ulogu svojevrsnog filtera koji bi […]

Arhiva

Drenovski list 3.

Posted on
Drenovski list

Odbijen projekt MO Drenova „Drenovske klupe“ Na posljednjem natječaju za Riječki program lokalnog partnerstva MO Drenova je prijavio projekt pod nazivom „Drenovske klupe“ kojim smo se natjecali za sredstva iz programa (100.000 kn). Projekt je predviđao postavljanje 15 klupa na području MO Drenova i uređenje okoliša a nastao je kao rezultat inicijative pododbora – Aktiva […]

Arhiva

Drenovski list 2.

Posted on
Drenovski list

Uvođenje minibusa za Kablare U skladu sa inicijativom da se do uvede linija minibusa  (po uzoru na postojeće za Pulac i Strmicu) koja bi prometovala na relaciji  Kablari – Brune Francetića –Okretište linije 5 na gradskom groblju Drenova, članovi VMO Drenova obišli su sa nadležnim službama grada trasu te je utvrđeno da će prije uvođenja […]

Arhiva

Drenovski list 1.

Posted on

Drenovski list 1. – Prvi broj drenovskog lista upravo je izašao Zašto je informiranost građana važna Činjenica je da smo bolje i više informirani o događanjima na riječkom Korzu nego o događanjima na Drenovi; na Cvetkovom trgu ili na Lokvi. Tijekom prošlih godina priređivane su na Drenovi izložbe, koncerti, predavanja, književne večeri, sportska natjecanja, zatim […]