Nonićeva tiramola

Prolog

Udruga Bez granica sudjelovala je u međunarodnom projektu Antologije krijumčarenja – “Smuggling Anthologies“. Nositelji projekta su bili riječki MMSU, Mestni muzej Idrija i Trieste Contemporanea. Istraživali smo puteve kojima se odvijao sitni šverc na području Drenove i Pašca. Rezultat tog istraživanja bila je interaktivna instalacija „Nonićeva tramola“, koju su Riječani mogli vidjeti u riječkom Malom salonu za vrijeme trajanja izložbe u listopadu i studenom 2013. godine. Instalacija čini stalni postav našeg Zavičajnog muzeja Drenova.

Instalacija u Malom salonu
Nonićeva tiramola
Sa otvorenja izložbe

Moram priznati da sam oduševljen idejom i realizacijom međunarodne izložbe “Antologije krijumčarenja”. Osim što je intrigantna tema izložbe, još je snažniji dojam na mene ostavila njezina realizacija. Naravno, upravo je uloga umjetnosti da svima nama skreće pozornost na aktualnosti iz neposrednog okruženja, da kritizira i na neki sebi svojstven način komentira događaje, a da umjetnost ne poznaje granice i da ju ne sprječavaju ikakve barijere govori i činjenica da tema i predmet promišljanja može biti bilo što, u ovome slučaju – krijumčarenje. Zanimljivo je bilo iščitati sve te izgubljene priče, zaboravljene povijesne činjenice te svjedočiti o osobnim pričama ljudi, ali i vidjeti kako je šverc, da tako kažemo, evoluirao tijekom svih tih godina. Pohvalio bih i interdisciplinarni način na koji se pristupilo samoj temi uzimajući u obzir povijesni kontekst, osobna svjedočanstva i umjetničku produkciju.

Svakako bih iz cijele izložbe posebno izdvojio i pohvalio iznimno uspješno osmišljenu i realiziranu multimedijalnu instalaciju “Nonićeva tiramola” drenovskog Društva štovatelja baštine „Bez granica“ koje se kao jedina udruga kandidirala i prošla s umjetničkom instalacijom na ovoj međunarodnoj izložbi kombinirajući satelitsku snimku riječkoga područja s internetskim poveznicama na snimljeni video materijal sa svjedočenjima mještana Pašca i Drenove koji se sjećaju šverca robe između nekadašnje Kraljevine Italije i Kraljevine SHS na ovom našem području. Sjajna je to kombinacija koja na multimedijalan način objedinjuje povijesne činjenice i zanimljivosti s najsuvremenijom tehnologijom – smartphone uređajima! Čestitam autorskoj ekipi Damiru i Davorki Medved, Đulijani Ercegović i Robertu Zeneralu! Ova sjajna instalacija samo je jedan od vrijednih inicijativa proizašlih iz radionice Udruge Bez granica koja predano i marljivo baštini drenovski kraj, a sve će to biti objedinjeno i javnosti dostupno u Zavičajnom muzeju Drenova čemu se jako veselimo.

Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke


Bitan dio projekta su bili video zapisi kojima su zabilježena svjedočanstva naših sugrađana o vremenu kada je današnje područje Rijeke bilo podijeljeno granicom.
Granica je neprirodno dijelila i okolna riječka naselja. Takav primjer je i Drenova. Video zapisi su višestruko korisni i za projekt i za ciljeve naše udruge. Zabilježena su svjedočanstva iz 30ih i 40ih godina 20. stoljeća, čime se za buduće generacije sačuvao važan dio povijest Drenove i Pašca. Sačuvan je i lokalni čakavski dijalekt na kojem su nam događaje kazivali naši sugovornici. Zapisi su za potrebe projekta prevedeni i titlovani na engleski jezik. Smatrali smo da je potrebno uložit i dodatni napor te ove priče zapisat i na čakavici. Naša članica Vesna Lukanović bila je prava osoba za taj zadatak, živi na Drenovi, a njeni korjeni su u Pašcu i Grohovu.

Štorija prva

Ljiljana Fućak z Pašca poveda nan o živjenju uz granicu prvo i pokle Drugega sveckega rata.

Ljiljana Fućak

Pašac je bil na jugoslavenskoj strani granice uz Ričinu ka je bila granica zmed Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije. Kanjon je na ten delu najdubji pa predstavja prirodnu barijeru. Mila i Josip Kekini su bili mat i otac od Ljiljane Fućak. Josip je ostal bez dela, a imali su sedan dice. Trebalo se j’snać za preživet i prehranit celu familiju.
Bil je to težak život. Oni su se snalazili na si mogući načini. Moja mat je z Rike nosila naranče na Sušak, a bilo j’ to po zimi, kad je bilo mrzlo. Te mrzle naranče stavjalaj’ na teplo telo, znate ča to znači.

A otac, on i njegovi prijateli, oni su montrali tramolu od Pašca, zgora kanjona, na drugu stranu Ričine. Tamo blizu j’ bila talijanska kućica za kontrolu va koj su bili fnanci i karabinjeri. Da ih Talijani ne bi mogli videt, prehićevali su se z tramolun priko granice. Da su tu pali, niki ih ne bi našal. Tiramola van je bila postavjena jeno sto metar nizvodno od mosta va Pašcu. Imeli su čelični špag ki su učvrstli na obadva kraja. Potezali su špag i jedan drugoga bi vukli priko Ričine. Bilo j’ puno šume pa ih Talijani nisu mogli videt. Oni su švercali niku robu, ja mislin da su bili cigaret.

A se su to delali za prehranit familiju. Ni bilo lahko, težak je to bil život.

Za vrime rata, puno ih je šlo va Trst, švercali su sol. Jedanput se j’ nič dogodilo, ubijen je niki Talijan. Va Trstu j’ bila racija i si su naši fnili v reštu. I moj muž je bil med njimi.
I tvoj barba. Bali su se da ih ne ubiju va ten reštu. Nisu teli poć ni na zahod aš se j’ znalo dogodit da ih na hodniku ćapaju i ubiju. Za osvetu ča j’ ubijen Talijan, sako jutro bi jednoga zvukli i streljali. Bili su va ten zatvoru okol misec i pol dan. To j’ bil zatvor nigdi blizu Udin.

Oni ki su delali va luki va Barošu na prekrcaju tereta, znali su z luke kafe znosit. Kafe bi zamotali va robu, kot kobasicu. Stavili bi ju uz telo i tako bi ju znesli z luke. Puno Paščanih je delalo kot nadničari va luki. Kada bi čuli brodske sirene spušćali bi se do luke. Ki put bi i do tri put na dan šli va Baroš, se va nadi da će zaradit žurnadu. Moj otac je spočetka isto delal va luki. Onda j’ bil organiziran štrajk va kemu j’ i on sudjeloval. Pokli toga niki od th štrajkaših ni mogal delat va luki Baroš, pa tako ni moj otac.
Va ono vrime, ki je imel posal, a najviše ih je delalo va Harteri, bil je dobrostojeći. Imeli su stalan posal i plaću.

Druga štorija

Petar Rino Štefan ki danas živeje na Gornjoj Drenove, poveda štorije ke su vezane za granicu, još dok je bil otrok.

Petar Rino Štefan

Bival san dole, na Dolnjoj Drenove, a saki san dan šal va školu semo na Gornju Drenovu. To j’ bilo zato ča smo bili Hrvati, nismo imeli talijansko državjanstvo, a Dolnja Drenova je bila pod Italijun. Mogal san poć al va talijansku školu dole, al semo ovde va školu ka je bila na Gornjoj Drenove, na teritoriju Jugoslavije. Ja san šal gore va školu. Saki dan preko granice hodeć zgorun. Šal san tako od prvega do petega razreda. I po zime i po lete, hodeć odozdola. Kad san šal va pet razred onda je kapitulirala Italija i ni već bilo škole. Škola na Gornjoj Drenove (desno) ku su Nemci zapalili 1943.leta

Moja učitejica je bila z Sušaka. I ona je isto hodila va školu preko dve granice. Dole na mostu, va gradu je prelazila jednu granicu i drugi put ovu na Drenove. Va škole je bivala preko šetemane, a na subotu večer bi šla doma na Sušak. Preko šetmane, dok je tu bivala, tu se je i hranila. Na Dolnjoj Drenove bi kupila riži, al paštu, al ča njoj je već rabilo.
Platla bi ča je kupila, a mane bi rekla da njoj to donesen va školskoj borše. Nekada j’ to bilo kilo riži, nekad kilo pašte, al pol kila, kako njoj je već rabilo. Ja bin to zel va butege, stavil va školsku boršu i šal preko granice z ten. Poznali su me si fnanci i graničari aš san paseval svaki dan preko granice. Pozdravjal san ih z: „Dobro jutro!“, „Dobar dan!“, a Talijani z „Buon giorno!“ Zimsko doba bi me graničari često zvali na čaj. Bilo j’ zima, a tamo je jako puhalo. Jedanput san tako došal k njimi na čaj i jedan graničar me j’ pital:
Hajde Perice, da vidin ja malo kako t učiš u školi. – rekal je išćuć da vidi moje školske knjige.
Malo san stal, otprl đačku boršu, a žnje špijali – riži!
A što učiš s tom rižom? – našalil se j’.
Rekal san da me j’ učitejica zamolila da njoj to donesen. Zeli su mi riži!
Šal san daje, va školu. Kad san došal, namesto da skrenen pul učitejice va kuhinju, ja san produžil va razred. Ona me j’ pozvala da dojden vanka i pitala da ako san pozabil
donest riži. Govorin – Nisan leh su mi na granice zeli riži.
Pokla su njoj graničari to vrnuli. Valda su se malo nasmeli okol toga i vrnuli njoj t riži. Graničari su bivali tu gore va jednoj kuće blizu nas (Lubanjski uspon).
I to je bil ta moj veli šverc. Bilo je to više preživjavanje i način da se jefineje pasa, leh ča je to bil šverc.
Bila je još jedna zgoda. Zajedno preko granice je jedna kuća na strani Dolnje Drenove. Va toj su kuće živeli neki stari Drenovčani. Duž njihovega vrta pasevala j’ žičana ograda visine dva metra va dužine od jeno trejset metri. On je jako dosta pušil, a cigarete su bile jako skupe va Italije. Tu su bile jefineje. Kada bi bilo oblačno vreme i magla, al po noće, al po škuren, on bi prešal granicu, šal na Gornju Drenovu va butegu i kupil bi cigaret.
Kad bi se vrnjal doma, hodeć uz žicu samo je hital šteke cigareth va svoj vrt. Prešal bi granicu prazneh ruk i došal doma. Tu istu večer, al drugo jutro šal bi z s košarun va svoj vrt i pobral cigaret keh je prvo bil prehitl preko žice. To j’ štorija ku znan, a ku su mi povedali stareji.

Ostaci žičane granične ograde nađu se i danas.

Ima još jedna štorija. Tada san već delal, aš san z dvanajst let počel delat. Kada su zapalili školu na Gornjoj Drenove, ja više nisan nikamo šal va školu. Neki su šli na zanat, neki va Kastav va školu, a ja san šal delat na Sušak. Tamo kade san delal bil je jedan majstor Zagreba. Volel je puno povedat. Jedanput je nabavil pršut. Bival je na Belvederu, preko granice. Razmišjal je kako da prenese ta pršut i domislel se j’. Imel je dva sina i jednemu sinu je rekal da dojde k njemu na delo
z vozićen. To su van ona mića kolica keh bi storila deca, a znaju ih delat još i danas. Ta kolica su bila sastavjena od nekuliko dašćic i četri balinjere od stareh aut. Sin je došal s ten vozićon svojmu ocu na delo.
Si smo gledali, perfn je i gazda gledal va čudu ča će to majstor storit z ten karetćen. Stavil je karetć na stol, obrnul ga znopak i z čavli zabil pršut na dolnji del tega vozića.
Kad je opet obrnul karetć na pravu stranu, pršut se uopće ni videl aš je karetć bil nizak. Rekal je sinu:
Sada t lepo hodi doma i pazi na mačke da t se ne motaju okol vozića.
I tako je taj pršut šal preko granice.
Ima još neč ča san čul za mlekarice. Dole su nosile mleko, a pokla bi kupile paštu, al neč drugo. To bi stavile va prazne late za mleko i ako je pasalo – pasalo je.

I tako, to van je bil ta drenovski šverc.
A za oni jači, ki su više švercali, to van se niš ne zna, ni dan danas. Kot i za ovi današnji, isto se niš ne zna.
I to bi van bila štorija o švercu ki je bil više preživjavanje leh šverc.

Treta štorija

Drenovčani Neda Glavaš, rojna Franković i Dušan Štefan povedaju ča su doživeli oni i njihovi stari na granice

Neda Glavaš:

Jedanput, kada san z mamun šla na mašu, mama je kupila kafe. Prvo, doma mi jestavila jedan pas okol pasa. Ta pas je bil storen od vrećic va ke bi se stavilo kafe, naravno ne prženo leh sirovo, aš bi preveć dišelo. Kada bi došle na granicu, fnanci su vižitevali žene, a mi deca smo ih čekali pred vrat. Ma ta put san i ja trebala poć na vižitu! A kako ću poć na pregled kada znan ča nosin? Počela san glasno plakat: “Ne, ne, ne gren!“

Bili su jako dobri i pušćali su me da zijden bez vižite i ja san z kafon okol pasa šla doma. Drugi smo put radi nečega šli v Reku. Mama je imala dva brata, jednega na Podmurvicah, a jenega na Pehinu pa smo se po ten putu vrnjali doma. I tamo j’ bila granica. I ta put je mama neč kupila. Najviše je kupovala kafe, magari se ja najveć kafa domišjan. Šli smo preko Pehina na Škurinju pa na Drenovu donesli kafe. Ne moren se domislet i ne znan zač se j’ švercalo to kafe. Aš mi smo na Gornjoj Drenove imeli puno buteg va to vreme.
Valda ni bilo kafa pa su se judi snalazili kako su znali.

Dušan Štefan o tete Lidije Francetć:

Teta Lidija se domišja jenega posebnega događaja za ono vreme, a to je da su kupilijedan veli šparhet v Reke. Da bi se ta šparhet prenesal na Drenovu, a posebe na Gornju Drenovu preko granice, trebalo se j’ dobro parićat i angažirat više judih da to obave. Šparhet je, nakon ča je kupjen v Reke, dopejan na vozu kega je vukal konj do Dolnje Drenove, do mesta Dorčići, blizu granice. Provali su se zmislet kako ta šparhet prenest z Italije va Jugoslaviju. Z tega voza su ga stavili na jedan manji karetć, vozić. Bilo j’ leto i bilo je fanj zarašćeno zelenilon na potezu od crekvice Sih Sveth (na današnjen Gradskemu groblju) do granice. Talijani su na ten mestu prvo tega razvukli ogradu od bodjate žice duž granice. To su bili železni stupi zafrčenega repa, a med stupi je bila razvučena žica.

Šparhet je bil udaljen cirka 200 metar od granice. Predvečer, kad se j’ zamračilo i kada se j’ ukazala prilika da ih se ne vidi, prepejali su šparhet na voziću do žice. Onputa su na jednen mestu molali žicu, podigli ju, prepejali šparhet na drugu stranu i vrnuli žicu na mesto. Ta šparhet je fnil Klanjcen, nonotu i none od gospe Lidije Francetć. Nona se j’ zvala Katca (Gospina), a nonić se j’ zval Vicko (Matuzinov).

Svi su se temu jako veselili i cela rodbina. Za njih je to bil veli događaj.

Četrta štorija

Albert Mihich nan je povedal čega se domišja s Dolnje Drenove ka je bila na talijanskoj strane granice.

Domišjan se da se j’ tu švercalo.Bežali smo va skloništa za vreme bombardiranja. Toje bilo pokle kada su došli Nemci, ma dok Italija ni kapitulirala, bilo je relatvno mirno na
ovoj našoj strane. Kada su Nemci prišli, se se je poremetlo. Kako je bil rat, judi su se snalazili pa je došlo i do velega šverca. V Reke smo dobivali točkice za hranu. Hrane je bilo premalo pa su se judi dali va šverc.

Va gradu je bilo više robe leh va okolice. Judi su v Reke kupovali robu i nosili je va Kranjsku, danaska se zove Postojna. Zamenili bi robu za hranu. I moja teta je to delala.Neki su se va teh prilikah znali i okoristt, aš ki ni imel ni robe ni neč drugo za zamenit, moral je skupo plaćat. Domišjan se moje none ka je šla po kruh va Benaši. Tamo j’bil jako dobar beli kruh kakovega nigde drugde nismo mogli kupit.

A sen kruha i sapun je preko granice bil boji, al morda ceneji, al jeno i drugo, nisan siguran. Domišjan se da je nona šla po ta sapun. Vrnjala se j’ preko Proslopa i Rupe ( na Drenove). Tamo je jedan zid i va njemu jedna udubina ka i dandanas tamo postoji. Ona bi va tu škuju skrila te stvari. Kada bi šla po šušanj i travu za koze onputa bi va koš z šušnjen i travun skrila te stvari z škuje va zidu. Granicu ni pasala na glavnoj ceste leh onuda kade je bil sporedni prelaz za oneh ki su imeli propusnicu. Valda su i drugi tako švercali.

Za me, iskreno, ni jedna granica ni prirodna. Vidin zeca, gre preko granice prez dozvole, prez pasoša, gre levo, gre desno. Tako bi trebali poć i judi. Nažalost, to je politka, store se granice i pokle nekega vremena judi se navade i postanu drugačiji. Domišjan se, pokle rata ni bilo granice, ma su se judi i daje delili na oni z Gornje i Dolnje Drenove. Moja teta, ona ka je švercala, govorila je da je granica bila postavjena jušto na milimetar kako je trebala bit, aš da oni judi nisu ist kot i mi. Do tega je bilo došlo.

Z vremenon se to zbriše, ma granice su loša stvar. Radi njih nastane šverc, nastane mržnja, nastane.. niš dobrega.
Još neka dojde rat, onda je još huje..

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.