Udruga „Bez granica“ Drenova - Rijeka.

Sjedište Društva je u Rijeci, Drenovski put 138/A.

Ciljevi udruge – zašto postojimo?

Vizija

Zajednica koja čuva svoju prošlost i brine o budućnosti.

 

Misija

Bez granica potiče stvaranje i otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje građana u područjima koja neposredno utječu na kvalitetu njihovog života i njihovu dobrobit, osjećaj pripadnosti i povezanosti, mogućnosti stvaranja promjena i utjecanja na izgradnju i razvoj otpornih i održivih lokalnih zajednica.

U svom radu Bez granica povezuje brigu o očuvanju kulturno-povijesne baštine, odgovaranje na sadašnje kulturne i društvene potrebe građana te promicanje učinkovitih, pametnih i održivih rješenja za nove društvene, socijalne, ekonomske i ekološke izazove s kojima se suočavaju lokalne zajednice.

 

Vrijednosti

  • Transparentnost
  • Neovisnost
  • Djelovanje za opće dobro
  • Demokratski način odlučivanja
  • Odgovornost
  • Solidarnost

Strateški dokumenti i izvješća

Od osnutka udruge do danas

Pitanja i odgovori

Kako postati član udruge?
Dolaskom na naše redovne sastanke, svake druge srijede. Članarina je simboličnih 30 kn.

Kada?

Sastanci udruge su dva puta mjesečno – o točnim terminima se informirajte na kalendaru događanja.

Što treba donjeti?
Osobnu iskaznicu i malo dobre volje 🙂

Zašto?
Jer vas trebamo !
Imamo velike planove i ideje za naredno razdoblje – a uspostava muzeja je ozbiljan posao. Pri čemu se ne morate bojati da ne možete pridonjeti (da nešto ne znate ili niste ekspert) – ima posla za sve struke i razine znanja 🙂

Gdje?

Prostorije Zavičajnog muzeja Drenove – pogledaj kartu.

IZ STATUTA

Ciljevi Udruge su:

1. Organizacija i realizacija kulturnih / umjetničkih programa, priredbi i edukacijskih aktivnosti na području Drenove,
2. Povezivanje novih tehnologija sa baštinom i održivim razvojem
3. Promicanje djelatnosti Udruge lokalno i međunarodno, te suradnja sa srodnim organizacijama,
4. Djelovanje u korist Udruge koje je zasnovano na neprofitnim osnovama,
5. Briga za kulturu, kulturni odgoj te izobrazbu mladeži Drenove i Grad Rijeke,
6. Pronalaženje izvora financiranja za rad Udruge u cilju njene održivosti

Djelatnosti Udruge su:

1. realizacija planiranih aktivnosti u skladu sa usvojenim programom rada Udruge,
2. djelovanje mješovitog pjevačkog zbora Drenova u okviru udruge,
3. dogovaranje i organiziranje različitih kulturnih i umjetničkih događanja (koncerti, izložbe, dobrotvorne priredbe),
4. programi edukacije građana u kontekstu primjene koncepta održivog razvoja Drenove i Grada Rijeke,
5. prikupljanje sredstva za rad Udruge prijavom programa na nacionalne i EU fondove, putem društvenih mreža, članarinama i donacijama,
6. promicanje ideje podupiranja projekata i programa Zavičajnog muzeja – Kulturnog centra Drenova,
7. suradnja s drugim istovrsnim i sličnim Udrugama u zemlji i inozemstvu,
8. suradnja sa vrtićima i osnovnim školama na programima udruge,
9. suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na programima udruge,

10. promicanje i unapređivanje svih oblika suradnje s tijelima državne i lokalne uprave i samouprave i stručnim ustanovama na ostvarivanju ciljeva Udruge,
11. izdavanje knjiga i multimedijalnih sadržaja koji su u kontekstu rada udruge,
12. obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Udruge utvrđenih ovim Statutom.