Društvo štovatelja baštine „Bez granica“ Drenova-Rijeka.

Sjedište Društva je u Rijeci, Drenovski put 138/A.

Kako nas ptice vide

Pitanja i odgovori

Kako postati član udruge?
Dolaskom na naše redovne sastanke, svake druge srijede. Članarina je simboličnih 30 kn.

Kada?

Sastanci udruge su dva puta mjesečno - o točnim terminima se informirajte na kalendaru događanja.

Što treba donjeti?
Osobnu iskaznicu i malo dobre volje 🙂

Zašto?
Jer vas trebamo !
Imamo velike planove i ideje za naredno razdoblje - a uspostava muzeja je ozbiljan posao. Pri čemu se ne morate bojati da ne možete pridonjeti (da nešto ne znate ili niste ekspert) - ima posla za sve struke i razine znanja 🙂

Gdje?

Prostorije Zavičajnog muzeja Drenove - pogledaj kartu.

IZ STATUTA

Osnovni ciljevi su :

- kroz prijateljsko druženje članova Društva, unapređivati te organiziranjem prikupljanja sredstava pomagati uspostavu Zavičajnog muzeja Drenova kao ustanovi od posebnog kulturnog značaja za mještane Drenove, Grad Rijeku i Republiku Hrvatsku,

- promicanje djelatnosti Zavičajnog muzeja Drenova i pojedinih programa i priredbi, a u okviru poslovnog i privatnog djelovanja članova Društva,

- djelovanje u korist Zavičajnog muzeja Drenova koje je zasnovano na neprofitnim osnovama.

Društvo u okviru svojih mogućnosti i zauzimanjem svojeg članstva sudjeluje u brizi za kulturu, kulturni odgoj te izobrazbu mladeži,

- pomoć u pronalaženju sponzora i donatora Zavičajnog muzeja Drenova,

- pokroviteljstvo školovanja suradnika u zemlji i inozemstvu - stipendiranje.

Djelatnosti Društva su:

- prijateljsko druženje na sastancima članova Društva,

- dogovaranje i organiziranje različitih kulturnih i karitativnih djelatnosti (koncerti, izložbe, dobrotvorne priredbe),

- promicanje ideje podupiranja projekata i programa Zavičajnog muzeja Drenova - Rijeka, te savjetovanje i pomaganje djelatnicima Zavičajnog muzeja Drenova u rješavanju tekućih poslova, na traženje odgovornih osoba Zavičajnog muzeja Drenova,

- savjetovanje pravnih i fizičkih osoba – donatora i sponzora Zavičajnog muzeja Drenova oko preusmjeravanja sredstava namijenjenih Zavičajnom muzeju Drenova,

- promicanje i unapređivanje svih oblika suradnje s tijelima državne i lokalne uprave i samouprave i stručnim ustanovama na ostvarivanju ciljeva Društva,

- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad Društva,

- obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Društva utvrđenih ovim Statutom.