Drenovski list 9.

Drenovski list

Urban(ističk)e priče – nova naselja bez ulaza/izlaza …

U Novom Listu od 19.6.2007. objavljen je članak kojim se najavljuje izgradnja novih zgrada na prostoru takozvanih „sveučilišnih zgrada” gdje bi NOVOTEHNA na prostoru od 1700 m2 izgradila 30 – 40 stanova. Nadalje spominje se „da se čeka izmjena detaljnog urbanističkog plana koja bi trebala biti uskoro gotova“ a početak radova se očekuje krajem godine. Nakon toga još se u nekoliko navrata govorilo o tim stanovima kao gotovoj činjenici i velikom prilogu rješavanju stambene problematike u gradu Rijeci.

Međutim kako to obično biva stvari nisu baš tako „čiste“. Već kod izgradnje sveučilišnih zgrada VMO Drenova je upozoravalo na problematična prometna rješenja i nedovoljni kapacitet i profil prometnica kojim je naselje spojeno sa ostatkom Drenove. Na sastanku sa gosp. Miličević prošle godine predstavnici Vijeća su uvjeravani kako će se sve riješiti do otvaranja objekata mada je bilo jasno iz predočenih planova da je to teško izvedivo. Ponovila se uobičajna priča – nakon svečanih presijecanja vrpci i govora – na te se otvorene probleme „zaboravilo“.

I ne samo to nego se najvljuje (odobrava) nova izgradnja na tom području bez jasne naznake kada će ishodišni problem biti riješen. Prema neslužbenim informacijama koje je Vijeće dobilo navedena parcel dijelom ulazi u zeleni pojas (borova šuma) i upravo zbog toga je potrebna izmjena urbanističkog plana. Drenova predstavlja posljednji otok zelenila i čistog zraka u gradu Rijeci i stoga treba biti posebno osjetljiv na uništavanje svake šume a pogotovo borove. Podsjećam da je upravo za izgradnju postojećih zgrada (odnosno parkirališta) posiječeno na desetke borova.

Nadalje problematičan je i najavljeni stupanj izgrađenosti 1700 m2 – 40 stanova sa istim brojem parkirnih mjesta. Uopće nije jasno kako investitor namjerava ispuniti postojeće propise (parking, minimalne zelene površine na parceli) osim ako ne namjerava graditi stambeni neboder sa podzemnom graražom pa se postavlja pitanje kako će se objekt uklopiti u okoliš.

U neprosrednoj blizini planirane izgradnje (ulica Brca) aktualan je veliki problem sa pristupom u dolac gdje je napravljeno desetak „urbanih vila“ i sada smo svjedoci gotovo nerješivih problema sa pristupnom cestom i posebno kanalizacijom jer je priključak na postojeći sustav nemoguć bez pumpne stanice. Naravno građani koji su kupili stanove od investitora sada pišu peticije i traže da VMO Drenova riješi njihov problem „u strogom centru Drenove“ i naravno Vijeće je glavni krivac jer se problem ne rješava. Naravno, čitav lanac nadležnih službi (od izdavanja lokacijske i građevinske, urbanističkih rješenja – trebalo je predvidjeti probleme koji će nastati zbog visinskih razlika) se ne osjeća nadležnim i odgovornim. Da ne kažemo da su u međuvremenu iskrsnuli i problemi sa neugodnim mirisima na trasi kanalizacijskog sustava kojim su spojene „sveučilišne zgrade“ što izaziva posebnu uznemirenost građana.

VMO Drenova strahuje da se priča opet ponavlja te da je neophodno prije bilo kakvih promjena planova i dopuštanja nove izgradnje riješiti postojeće nagomilane probleme i osigurati da naši novi sugrađani ugodno osijećaju u novim stanovima a ne da boravak na Drenovi započinju sa peticijama Vijeću.

Principjelno VMO Drenova nema ništa protiv nove izgradnje jer smo svjesni da rješavanje stambenih problema ima iznimnu važnost no ne pod svaku cijenu i bez vođenja računa o postojećim prostornim resursima. U svakom slučaju Vijeće će inzistirati na striktnom poštovanju postojećih planova, namjene površina i kako se danas popularno kaže „održivom razvoju“ Drenove.

Drenova – zeleno srce grada …

Izgleda da se stalno vrtimo u krug. Najprije smo motivirali građanje da se otpad ne odlaže u prirodu nego da se ostavlja u bajama koje se planski raspoređuju po naselju. No posljednjih mjeseci svjedočimo velikim problemima jer se  nagomilani krupni otpad ne odvozi (primjer ulica Svetog Jurja) – ili se odvozi rijetko pa predstavlja ruglo i potencijalni izvor zaraze.
I što je najgore neodgovorni pojedinci opet bacaju otpad u šumu (također primjer u neposrednoj blizini ulice Svetog Jurja). VMO je već više puta tražilo da se poveća količina i frekvencija odvoza krupnog otpada – no odgovor je uvijek isti – nema dovoljno baja i nema sredstava za njihovu nabavku. Moram priznati da mi ta računica nije jasna jer sigurno skuplje naknadno prikupljati razbacan otpad na nepristupačnim mjestima nego samo odpeljati napunjenu baju.

I na kraju VMO vas poziva da se u čim većem broju odazovete na događanja koja će se organizirati na Dane Drenove 2007 – ove godine je pripremljen doista bogat program …