Drenovski list 6.

Drenovski list

Godinu dana rada aktualnog saziva vijeća – što je a što nije napravljno.

Obično se krajem godine rade rekapitulacije napravljenog pa nema razloga da i mi ne analiziramo što smo napravili.

Pogledajmo najprije komunalni sustav. MO Drenova je za 2006 godinu raspolagao sa 1.085.000 kn iz sredstava prioriteta koje su utrošene u skladu sa usvojenim planom aktivnosti. Kako se možeti uvjeriti u priloženoj tablici i ove se godine ponavlja stari porblem o kojem sam već pisao a to je nemogućnost realizacije pojedinih stavaka zbog neriješenih (ili nerješivih) imovinsko pravnih odnosa. Neke od stavaka se godinama provlače u planovima i od sljedeće godine takve će biti izbrisane. Očito je da ako se sami korisnici puta i vlasnici ne mogu međusobno dogovoriti onda nema smisla ni da VMO planira sredstva koja se ne mogu realizirati.

Ove godine obavljene su i pripreme za uvođenje minibusa na području Kablara te se može očekivati da će se sljedeće godine na proljeće pristupiti uređenju i proširenju prometnice jer je dobivena suglasnost vlasnika terena.
Otpočeo je i proces plinifikacije Drenove koji će narednih godina (ovisno o iskazanom interesu građana) obuhvatiti čitavo područje MO Drenova.
U domeni komunalnog uređenja ispunjen je plan postavljanja autobusnih čekaonica a preostalo je definiranje i uređenje okretišta gradskog autobusa na rubu MO.
Što se tiče budućeg razvoja MO ključan je u UPU (urbanistički plan uređenja) Gornje Drenove koji će definirati smjer širenja čitavog naselja. Javna rasprava se očekuje početkom sljedeće godine a cilj je VMO da osigiramo balansiran razvoj i povećanje broja stanovnika no uz preduvjet prethodne izgradnje komunalne infrastrukture.

Što se tiče ostalih aktivnosti mogu posebno istaknuti pokretanje Drenovskog Lista koji eto imate priliku čitati u 6 izdanju i nadam se da pridonosi boljem informiranju građana i očuvanju kulturne baštine našeg kraja. Ove godine održane su i brojne kulturne priredbe (izložbe i koncerti) a sudjelovali smo u nekoliko projekata od kojih je možda najznačajniji „Urbani turizam na području MO Drenova“ gdje je dano nekoliko kvalitetnih prijedloga koji će se (nadam se) realizirati tijekom sljedećih nekoliko godina.

A sa čime VMO nije zadovoljno. Prije svega to je neizmjerna izbirokratiziranost državne administracije gdje se problem prebacuje sa jedne instance na drugu bez ikakve mogućnosti da se nešto riješi. Lijep primjer je projekt uređenja parka između ambulante i dječjeg vrtića koji se ne može realizirati jer se nalazi u koridoru „željezničke pruge velike brzine“ koja planirana početkom sedamdesetih. Naravno od tada se sve promijenilo pa i izgrađenost Drenove i iako je jasno da ta pruga neće nikada prolaziti kroz centar naselja, nitko se ne smatra nadležnim da predloži promjenu koridora. I tako nam je blokirana polovica planiranih projekata u centru naselja.