Drenovski list 20.

Drenova spojne ceste

Izbori za vijećnike MO Drenova  – zašto treba izaći na izbore …

Kako smo vas već obavijestili sredinom travnja prestaje mandat ovom sazivu VMO – izbori se će se održati sredinom Svibnja. Iako sam osobno a i svi vijećnici MO drenova nezadovoljni ovlastima i manevarskim prostorom koje ima vijeće u domeni odlučivanja o važnim pitanjima – radi se ipak o važnoj instituciji svakog demokratskog sustava. U ovom ili sličnim oblicima mjesni odbori postoje u svim naprednim demokracijama i predstavljaju prvu točku kontakta građana sa institucijama države.
Iako se često tim izborima ne pridaje dovoljno značaja oni su objektivno jedina mogućnost da građani direktno utječu na političke i razvojne procese u sredini kojoj žive i rade – za razliku od „velike politike“ u saboru ili vladi gdje građani mogu samo pasivno promatrati što se događa nadajući se da će razum prevladati i da će se odluke donositi na korist svih građana.

Taj izbor definira da li će izabrani saziv vijeća biti se u stanju nositi sa svim „izazovima“ na području MO i u komunikaciji sa nadležnim gradskim službama. Usprkos povremenim oscilacijama u međusobnim odnosima i komunikaciji, treba primijetiti da je mjesna samouprava u Gradu Rijeci nedvojbeno najrazvijenija u našoj državi te da se vrijedi zalagati za njeno daljnje usavršavanje. Siguran sam da ćemo do trenutka ulaska u EU imati organizaciju i procese koji će biti sumjerljivi sa bilo kojom naprednijom državom unije.
Ja osobno očekujem od novog saziva da nastavi sa započetim projektima na području MO Drenova, te održi i dalje unaprijedi uspostavljene standarde rada MO te uspješnu suradnju sa odgovornim osobama i odjelima Grada Rijeke
Prema tome, drage Drenovčanke i Drenovčani, pozivam vas da se u što većem broju odazovete na predstojećim izborima za mjesnu samoupravu i date svoj glas osobama od povjerenja za koje smatrate da će najbolje zastupati vaše interese i očekivanja.

Detaljni plan uređenja (DPU) za poticajnu stanogradnju (POS) stanogradnju na Donjoj Drenovi

VMO Drenova je na svojoj 44 sjednici razmotrilo cijelu situaciju oko POS stanova na Drenovi a posebice u svjetlu najnovijeg rješenja DPU koje je vijeću potpuno neprihvatljivo. VMO apsolutno podržava program POS-a i veseli se rješavanju stambenih problema naših građana. Također smatramo da na Drenovi ima dovoljno atraktivnih lokacija za takav tip izgradnje. No nažalost odlična ideja je pretvorila se u svoju suprotnost u slučaju POS Drenova.
 
Da podsjetimo na činjenice:

Lokacija 

1. VMO i građani od početka nisu zadovoljni sa lokacijom za POS stanove što je u više navrata iskomunicirano – a kulminiralo je zborom građana:
 
a. Odabir lokacije nije bio transparentan i nije se konzultirao MO, uopće nisu jasni kriteriji za odabir. Alternativne lokacije koje smo naknadno predlagali nisu ni razmatrane. Konstantno vlada politika „svršenog čina“ koja je i kulminirala nepovjerenjem građana u svrhu mjesne samouprave.
b. Zašto lokacija nije optimalna već smo više puta argumentirano komentirali no najveći su problemi neadekvatna prometna povezanost, problemi sa kanalizacijskim sustavom, uništavanje borove šume, uništenje prirodnog staništa („bare“ – koja ima i mali izvor vode), neadekvatan teren pun vrtača i šupljina, velike visinske razlike itd.
c. Posebno je neprihvatljivo konstantno inzistiranje izrađivača plana a i nadležnih osoba iz urbanizma na gabaritima plana  i ne sagledavanje šire slike i konteksta  DPU za POS sa Donjom Drenovom. Ta nije ovaj DPU usred pustare nego se povezuje i naslanja na postojeći prostor i infrastrukturu – pa ako ti „spojevi“ nisu adekvatni ne može biti ni DPU. A rješavanje svih nagomilanih problema planira se u nekom budućem vremenu – jer takva obaveza naravno ne može biti dio DPU za POS.

Idejno rješenje

2. Usprkos tome raspisan je natječaj za idejno rješenje koje je polučilo atraktivan koncept međutim odmah je bilo jasno da takav projekt teško može izdržati POS-ovske kriterije (cijene izgradnje) što se naknadno i ispostavilo. VMO je „prihvatio“ predloženo rješenje jer je osiguralo maksimalno očuvanje zelenila i ponudilo adekvatan broj parkirališnih mjesta u garažama (zato je zelenilo i očuvano).
 
 
3. No kada je krenula izrada DPU „konstatiralo“ se da su planirane zgrade preskupe (ne mogu imati garaže ?!) te se izvršila modifikacija projekta na način da su garaže ukinute i jednostavno na parceli kreirana dodatna vanjska parkirališta. Ne treba reći da to posve mijenja osnovni koncept i razlog zbog kojeg je navedeno idejno rješenje dobilo glavnu nagradu. Osim toga takvim rješenjem nemoguće je ispunjenje i ostalih glavnih preduvjeta (očuvanje zelenila i prirodnog staništa) čime se cijeli projekt potpuno udaljio od prvobitne ideje.
 
4. Nadalje s obzirom na veličinu parcele čak i da se ona kompletno izbetonira nije moguće osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta. Argument tipa da „pa u blizini ima dosta slobodnih parkinga“ je neozbiljan i pokazuje nebrigu za stanovnike Drenove. Podsjetio bih da na Drenovi vlada kroničan nedostatak parkirnih mjesta nastao zbog nedostatka vizije projektanata iz 80-tih godina pa su čitave zgrade rađene a nije osigurano niti jedno jedino parkirno mjesto. Vijeću je neshvatljivo da projekti rađeni u 2010 godini barem malo ne anticipiraju budućnost i osiguraju malo veći manevarski prostor budućim generacijama.
 
 

Golemi iskopi

5. Također je neshvatljivo da se po novom projektu planiraju golemi iskopi da bi se napravili parkinzi (visinska razlika 7-8 metara) te rušenje postojećeg potpornog zida koji je koštao stotine tisuća kuna.  Zbog visinskih razlika i načina gradnje dobili smo komentar da je nemoguće bilo što sačuvati na tom području jer „cijelo brdo treba poravnati“. Jedino je rješenje da se nakon završetka gradnje posadi zelenilo. A to je doista jadna zamjena za gustu borovu šumu koja tamo sada raste.

 

6. I sada na kraju nakon razgovora sa svim sudionicima koji operativno rade na tom projektu svi su nezadovoljni – MO jer se radi sve suprotno od naših prijedloga, projektant jer je ideja promijenjena, izrađivač DPU jer ne može korektno planirati prostor i prisiljen je na brojne kompromise koji nisu „future proof“, investitor jer je sve preskupo i ne stane u POS gabarite, itd. itd. Pa zašto onda to radimo ? Zašto ne sagledamo te alternativna lokacije ?
 
7. I na to smo dobili odgovor – odobrena su sredstva i sada je nemoguće bilo što mijenjati jer postoji opasnost da ih „izgubimo“!

Zaključak 

U skladu sa prethodnim VMO Drenova je donijelo negativno mišljenje i ne može u ovom obliku podržati niti DPU niti POS na Donjoj Drenovi.
 
Iako naša odluka naravno nema nikakvu težinu i ne može zaustaviti „pokrenutu mašineriju“, nadamo se da će barem djelovati na svijest odgovornih osoba da se na ovakav način ne može i ne smije raditi i da je potrebna bitno veća komunikacija sa lokalnom zajednicom u svim fazama projekata od značaja za te sredine.