Drenovski list 2.

Drenovski list

Uvođenje minibusa za Kablare

U skladu sa inicijativom da se do uvede linija minibusa  (po uzoru na postojeće za Pulac i Strmicu) koja bi prometovala na relaciji  Kablari – Brune Francetića –Okretište linije 5 na gradskom groblju Drenova, članovi VMO Drenova obišli su sa nadležnim službama grada trasu te je utvrđeno da će prije uvođenja minibusa trebati izvršiti odgovarajuće korekcije odnosno sanaciju postojeće prometnice. Izdvojeno je desetak najkritičnijih lokacija i s obzirom da je prije početka bilo kakvih radova potrebno dobiti suglasnost vlasnika zemljišta, Vijeće je pozvalo vlasnike na sastanak koji je održan 31.3.2006.

Nažalost odaziv je bio samo djelomičan (svega nekoliko od desetak pozvanih vlasnika) međutim pozitivno je što su se prisutni pozitivno izrazili o toj inicijativi. Važno je naglasiti da se minibus neće moću uvesti dok se ne saniraju sve kritične točke jer se u suprotnom ne može osigurati njegovo sigurno prometovanje.  Sanacije će se u najvećem dijelu svesti na rušenje suhozida i izgradnju novog zida uz istovremeno proširenje prometnice. Ne trebamo posebno objašnjavati što bi taj minibus značio za građane (a posebno djecu i starije osobe ) koje svakodnevno moraju pješačiti nekoliko kilometara do škole ili autobusne stanice na Benašima te se Vijeće nada da ćemo uspjeti dobiti suglasnost svih vlasnika zemljišta na problematičnim dionicama.

Sporna Tele 2 antena za mobilnu mrežu

Drugi „događaj“ koji je uzbudio stanovnike Drenove bila je montaža antene Tele2 (22.2.2006) u centru naselja na zgradi Žminjska 9. Antena je praktično postavljena preko noći i kako se naknadno ispostavilo bez sve potrebne dokumentacije. Stanari susjednih zgrada reagirali su peticijom  koju su uputili Vijeću sa zahtjevom za pomoć u uklanjanju antene. Vijeće je od nadležnih gradskih službi dobilo odgovarajuća tumačenja o postupku koji je potrebno provesti kod postavljanja antena mobilnih operatera na stambene objekte, shodno tome je na svojoj posljednjoj sjednici zaključilo da od nadležnih osoba zgrade Žminjska  9 zatraži dostavu sve potrebne dokumentacije te ako se utvrdi da objekt nije u skladu sa propisima zatraži od nadležnih službi njegovo hitno uklanjanje.

Ovaj slučaj zorno pokazuje kako je u našoj zajednici potrebno više komunikacije odnosno prije aktivnosti koje su od šireg interesa trebalo bi konzultirati sve zainteresirane strane čime bi se sigurno mogle izbjeći napetosti koje su sada nepotrebno nastale. Postavljenje antene sigurno predstavlja značajan izvor prihoda za zgradu na kojoj se postavlja te u ovom slučaju osigurava i dostupnost servisa alternativnih operatera koji su često i financijski povoljniji a time i interesantni većini građana. Međutim kako je već rečeno to ne može biti realizirano na uštrb i uz uznemiravanje šire zajednice već samo zajedničkim dogovorom i pronalaženjem najboljeg  rješenja u tehničkom i zdravstvenom smislu.