Drenovski list 15.

Igralište

Da li trebamo odustati i dozvoliti da se Drenova pretvori u „ghetto“ ?

Građani me često pitaju ima li smisla truditi se i raditi u mjesnom odboru na raznim projektima za zajednicu kad smo svakodnevno suočeni sa morem omalovažavanja i destrukcije prema svemu što se napravi. Pitanje je doista bitno jer pokazuje nijemu nemoć velike većine pristojnih i mirnih građana koji mogu konsternirano posmatrati kako skupine besprizornih uništavaju kvalitetu života nas kao građana na području našeg mjesnog odbora.

Zapravo je fascinantno posmatrati kako treba sve manje vremena od trenutka kad se nešto postavi ili uredi (primjer dvorca u novouređenom igralištu pored ambulante) do trenutka uništavanja ili nagrđivanja – manje od dva tjedna što je novi neslavni rekord. Ili recimo konstantno devastiranje autobusnih stanica ili klupa gdje više ni ne stignemo sve pratiti, no nažalost stignemo brojati račune koji stižu na naplatu i financijske štete koje postaju neizdržive. No „napadi“ se i proširuju pa su prije par tjedana razbijena stakla na čitavoj južnoj strani O.Š. Fran Franković čime je nastala šteta od 50.000 kn. Tragedija je da škola umjesto da uloži taj veliki novac u poboljšanje standarda učenika mora sanirati nečije bezumlje.

Što to znači za funkcioniranje naše zajednice ? Pa primarno da će se uskoro dogoditi da se više neće moći obavljati popravci i da ćemo  se naći u okruženju razbijenih klupa i čekaonica, devastiranih igraonica. I nesigurnih ulica …
Kažu građani da se boje navečer izaći u neke ulice (pogotovo petkom i subotom) u našem naselju jer su imali neugodnosti sa agresivnim alkoholiziranim (ili drogiranim) pojedincima.
Da li je to smjer kojim želimo ići i koji želimo dozvoliti?  Da li je to društvo za koje smo se generacijama borili i tko ima pravo da nas iz doista visokog socijalnog i društvenog standarda baca u neko mračno doba. Vjerujem da nije potrebno na stranicama ovoj lista trošiti riječi o problematičnim dosezima „liberalnog kapitalizma“ na globalnoj razini no, na ovoj našoj, lokalnoj, nas sve žešće pogađa. Nama opravdanja za nasilje i destrukciju – upravo suprotno, baš u vremenima krize trebamo čuvati ono što imamo jer će nam sredstva trebati za nešto bitnije.

Daleko bi nas sada odvelo razmatranje zašto je to tako. Živimo u kulturi nasilja, od političke bahatosti kojoj dnevno svjedočimo, do prave glorifikacije nasilja u filmovima i na televiziji, nasilja u tisku, nepoštivanja privatnosti i stvaranja mračnih zvijezda iz domene polusvijeta. Društveno je postalo prihvatljivo da se bogatstvo zgrće na nepoštene ili kriminalne načine (o nekoj etici je bespredmentno razgovarati) – a kako je pamćenje u današnjim vremenima kratko – odjednom imamo solidan broj „uglednih biznismena“. Kakva je to poruka mladima, da li se isplati školovati i studirati gotovo dva desetljeća ili je bolje i brže dilati drogu i „kupiti“ ugled i poziciju u društvu ?

Daljnjoj degradaciji opće društvene slike „sjajno“ prodonose javni mediji, primarno televizija, sa programima koji su nas skandalizirali prije nekoliko godina (tipa Trenutak istine ili Big Brother) i gdje nismo mogli vjerovati da će se takvi sadržaji (?!) pojaviti i na našem prostoru. Dakle, u takvom okruženju,  sa postojećim društvenim problemima i nepravdama i stanjem u obrazovnom sustavu – što možemo očekivati on naše djece ili maloljetnika?

Sigurno ih nesmijemo prepustiti zakonu ulice. Sigurno trebamo sa njima raditi i razgovarati. Sigurno im trebamo ukazati što slijedi ako se prepustimo zlu koje je oko nas. Vjerujem da ni njima ne bi bilo ugodno živjeti u okruženju kao na slikama koje donosim iz „ghetta“, u pazite, Philadelphia USA. Teorija (i praksa nažalost) kaže da degradacija socijalnih sustava (a to je zajednica u kojoj živimo) počinje postepeno i ako se na vrijeme ne zaustavi obično loše završava. To se naziva i „sindrom razbijenog stakla“, kada neko područje počinje propadati onda se mijenja struktura stanovništva, ljudi odlaze u „sigurnija“ područja čime se gubi ekonomska snaga i spirala propadanja se ubrzava.
Netko će reći – to su gluposti, pa nije tako loše na Drenovi. Upravo suprotno! Trebamo se boriti SADA da se negativni trendovi odmah zaustave i da napravimo korektivne mjere dok je još vrijeme. Što trebamo čekati – da se štete sa stotina tisuća kuna podignu na milijune pa da onda reagiramo. No onda će definitivno biti kasno jer tih miljuna za popravke nema i završavamo sigurno kao na slikama.

Treba li nam nova sportska dvorana?

Ono što zacijelo može pomoći jest veći angažman svih „struktura“ od vrtića i škola, sportskih i kulturnih društava (u krajnjoj liniji i političkih stranaka) na radu sa mladima. Treba im ponuditi zanimljive sadržaje a prije svega prostor na kojemu mogu iskazati svoja stremljenja i interese. Posve je izvjesno da bi od velikog značaja bilo da se čim prije izgradi primjerena dvorana i možda još neki sportski objekti. Naravno sada će netko reći da ima bitnijih stvari od dvorane no ako zbrojimo sve štete u gradu Rijeci brzo bi došli da u desetljeću izgubimo upravo jednu manju dvoranu.

Upravo bi rad sa mladima trebao biti jedan od glavnih prioriteta rada svima nama, a što se tiče nasilja više u sljedećem tekstu.

Inicijativa za uspostavu ispostave policijske stanice za područje MO Drenova, MO Škurinje i MO Pehlin (i drugih susjednih MO)

Suočeni sa problemima u prometu, sigurnošću građana, devastacijom javne infrastrukture a na inicijativu predsjednika MO Škurinje g.Šantića održan je 25.11.2008. zajednički sastanak predstavnika MO Drenova, MO Pehlin i MO Škurinje. Zaključeno je da se spomenuti problemi više ne mogu rješavati sa postojećim metodama (policajac u zajednici) jer se radi o području sa gotovo 20.000 stanovnika i dva policajca usprkos njihovom velikom zalaganju nikako ne mogu pokriti taj prostor.

Zaključeno je da se pokrene inicijativa za uspostavu policijske stanice ili ispostave na području naših MO jer smatramo da bi samo postojanje takvog objekta značajno popravilo situaciju u svim pogledima. Postaja bi trebala biti smještena na prometno pogodnom mjestu, no naravno sve potrebne detalje trebaju definirati eksperti.

Nova zgrada DVD Drenova i policijska stanica

S obzirom da na području Drenove uspješno djeluje DVD Drenova, koji danas djeluje u potpuno neadekvatnim uvjetima pojavila se ideja da se ti zahtjev za policijskom stanicom objedini sa njihovim potrebama  i da se pokuša naći zajedničko rješenje (odnosno da se kod izgradnje vatrogasnog doma osigura prostor potreban za djelovanje policijske stanice ili ispostave). Inicijativa za izgradnju  novog vatrogasnog doma  na Drenovi,  spominje se već više godina, a ove godine uvrštena je i u Program rada Gradske vatrogasne zajednice Grada Rijeka, sa ciljem da se na području Drenove nađe odgovarajući prostor veličine cca  3000 m2 , isti uvrsti u urbanističke planove, te krene sa ostalim aktivnostima na izgradnji vatrogasnog doma za  potrebe DVD-a Drenova.
Moguća lokacija

Analizom prostora i vlasništva nad terenima pronađena je pogodna parcela u vlasništvu grada Rijeke na prostoru između MO Drenova i MO Škurinje. Lokacija je optimalno smještena između Škurinjskog naselja i Donje Drenove na glavnoj prometnici koja ih povezuje. Omogućava brz pristup na glavnu mrežu prometnica a nalazi se u približnom težištu naselja. Prostora ima dovoljno za izgranju objekta u koji bi se mogli smjestiti DVD Drenova su skladu sa njihovim zahtevima i potrebama i policijska stanica ili ispostava.

Prema važećem GUP-u na toj parceli dozvoljena je gradnja, stoga ne vidimo veće prepreke za realizaciju. Tijekom prosinca upućeni su prijedlozi nadležnim službama te se nadamo da će se moći pronaći rješenje koje će omogućiti da se poveća razina sigurnosti na područjima naših (a i susjednih MO). Nadalje, smatramo da uspostavu policijske stanice treba gledati primarno u preventivnom a manje u represivnom kontekstu i da će omogućiti da se produbi već postojeća suradnja sa PU. Naravno postoji priličan broj prepreka koje treba savladati (financiranje izgradnje objekta, problem sa zapošljavanjem policajaca itd.) no smatramo da su svi rješivi i predstavnici navedenih MO će se ozbiljno angažirati na traženju realističnih rješenja.