Drenovski list 13.

Drenovski list

Zašto zašto smo uvijek nezadovoljni  ?

Više puta sam pisao o problemu da živimo u društvu koje je uglavnom defetističko i depresivno. Medijima caruju crne kronika i loše vijesti, a kad se dogodi nešto pozitivno, to je onda valjda za rubriku „vjerovali ili ne“.  Kako u širem društvu tako i na našoj Drenovi. Evo samo nekoliko zadnjih primjera.
Nakon dugog čekanja konačno smo dobili minibus za Kablare koji je, nadamo se, ipak riješio problem prijevoza naših mališana i starijih građana, no ni nakon tjedan dana vožnje već se pojavljuje „hrpa“ primjedbi (tipa: ne valja vozni red, minibus ne prometuje nedjeljom i subotom navečer, prerijetko vozi itd.). Izgleda da građani zaboravljaju da su minibusi potpuno nerentabilni za Autotrolej te da u svakom slučaju predstavljaju znatan iskorak u smislu kvalitete življenja na nekom području, no na žalost, nismo dovoljno bogati da ne bi bilo nikakvih ograničenja. Kompromis koji je postignut (korist/cijena) je upravo na snazi jer smatramo da to pokriva glavninu potreba, a Autotrolej je dao i mogućnost da se nakon nekoliko mjeseci – kad se utvrdi broj putnika i naprave modifikacije voznog reda. Svaka ideja i primjedba mora biti argumentirana i nemože samo izražavati nečiji „osjećaj“, da nešto ne valja, već mora biti uzet u obzir i ekonomsku realnost rješenja.

Drugi primjer je prozivanje Vijeća putem anonimnih pisama na Radio Rijeci. Ne ulazeći u motive pisca i po nama potpuno bespredmetnim sadržajem, vijeće smatra da je žalosno da se nakon svih naših napora koje radimo u ovom sazivu (izdavanje lista koji upravo čitate, ažurnost informiranja putem WEB-a, transparentnost svih naših glavnih dokumenata koje možete također naći na WEB-u), neki naši sumještani umjesto da nam se direktno obrate i da pokušamo zajedno pronaći neko rješenje njihovog problema, koriste ovakav način komunikacije sa Vijećem. Uopće nije nikakva poteškoća dogovoriti i direktan sastanak sa bilo kojim vjećnikom putem naše tajnice. Iako je većina vjećnika zaposlena i ima brojne svakodnevne obaveze uvijek ćemo odvojiti dio našeg vremena za probleme građana jer smo se i prihvatili tog posla upravo zbog tog razloga.

Treći primjer je fabriciranje priča o nekakvom „sukobu“ između MO Drenova i Zavičajne udruge Drenova. Naprotiv, Vijeće je oduvijek podržavalo aktivnosti  Zavičajne udruge, te će to i nadalje činiti. Suradnja je temeljena na (i tako mora biti) na odgovarajućim aktima grada Rijeke gdje se jasno definiraju prava i obaveze u domeni suorganizacije raznih aktivnosti, načinu korištenja javnih prostora, problematici financiranja i donacija itd. Vijeće je nositelj glavnih aktivnosti u domeni organizacije Dana Drenove za što smo od grada Rijeke i dobili značajna sredstva ove godine, dok je Zavičajna udruga odlično je odradila protekle maškare.
Održavanje ovakvih priredbi predstavlja veliki financijski i organizacijski teret i građani često nemaju pravu informaciju što je sve potrebno da bi se takve priredbe uspješno i sigurno odigrale. Po običaju dobrovoljaca koji će se osobno „podmetnuti“ (često i financijski) u realizaciji ima premalo a „kritičara“ koji traže dlaku u jajetu i ništa im ne valja previše. Posve je jasno da svatko tko radi ponekad i pogriješi, no to nije problem dok iz grešaka zajedno učimo i pripremamo da sljedeće aktivnosti budu još bolje. I to je svakako glavni i zajednički cilj i Vijeća i Zavičajne udruge.

U sastavu vijeća u tjeku je formiranje i dva nova pododbora (za zdravstvo i socijalnu skrb – voditi će ga gosp. Katherine Trinajstić, te pododbor za komunalnu problematiku – voditi će ga g. Zlatko Perković) kako bi se unaprijedile aktivnosti Vijeća i u tim domenama te vas pozivam da se svakako pridružite radu pododbora.

Prema tome građani Drenove, razmišljajte i djelujte pozitivno, pomognite u radu udruga i priključite se u što većem broju raznim akcijama koje će se uskoro organizirati. A ako ste sa nečim nezadovoljni – javite se u MO Drenova, telefonom, e-mailom ili osobno – tu smo da vam pomognemo i da zajednički pronađemo rješenje.

Plan aktivnosti za 2008 godinu.

I ove godine nastavlja se daljne komunalno uređivanje prostora mjesnog odbora. Usuglašene stavke dane su u tablici, no posebno bih izdvojio da će se konačno pristupiti projektu uređenja površine između ambulante i vrtića te izvođenju stubišta između ceste “A“ i marketa što već godinama predstavlja ruglo u najstrožem centru Drenove i izvor opasnosti za djecu na putu u školu. Završetkom tog projekta konačno bi se zaokružila porblematika sigurnosti na tom sigurno najopasnijem prijelazu prema školi.

MO DRENOVA UKUPNO: 974.000,00

 • Uređenje ogranka Ulice Bok u smjeru kućnog broja 7 125.000,00
 • Uređenje ogranka Ulice Grohovski put od kućnog broja 22 do kućnog broja 26, spoj na Lubanjski uspon od kućnog broja 18 do kućnog broja 22 25.000,00
 • Uređenje Ulice Drenovski put kućni broj 170 50.000,00
 • Uređenje Ulice Brca od kućnog broja 3 do kraja 25.000,00
 • Uređenje ogranka Ulice Brune Francetića ka kućnom broju 25 i kućnom broju 31 140.000,00
 • Uređenje ogranka Ulice Drenovski put prema kućnom broju 73 50.000,00
 • Izvođenje stubišta od ceste “A” prema ambulanti i marketu 88.000,00
 • Proširenje javne rasvjete u Ulici Kučićki put 68.000,00
 • Proširenje javne rasvjete u Ulici Ravan 6.000,00
 • Proširenje javne rasvjete u Ulici Brca kod kućnog broja 13 2.000,00
 • Uređenje nogostupa na Grohovskom putu od Doma na Lokvi, Drenovski put kućni broj 176 do zgrade mjesnog groblja Gornja Drenova 50.000,00
 • Uređenje površine između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi 120.000,00
 • Postava klupa između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi 12.000,00
 • Tehnička priprema (izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole) za uspostavu službenog prilaza objektima u naselju Kučićevo selo 30.000,00
 • Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 33A do kućnog broja 37 38.000,00
 • Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg 30.000,00
 • Izvedba betonske staze u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 24 10.000,00
 • Sanacija okoliša u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 1a i 1e 25.000,00
 • Tehnička priprema za uređenje Cvetkovog trga 80.000,00

Na ovom mjestu ukazao bih na stari problem dinamike realizacije gdje se zbog proceduralnih razloga (objave natječaja, odobrenja itd.) sa radovima počinje relativno kasno tako da se svake godine pojavljuje sve više radova u tzv. „prijelaznim radovima“ pa tako np. od planiranih 959.000,00 kn na području MO Drenova utrošeno je 567.605,40 kn – dakle 390.000,00 kn je završilo u tom statusu. Iako Vijeće ulaže znatne napore u koordinaciji aktivnosti sa nadležnim službama da se sve aktivnosti pravovremeno odvijaju – ipak se situacija bitno ne poboljšava.

Jedan od načina da se izbjegnu bilo kakva kašnjenja je da Vijeće unaprijed ima spremno više projekta za realizaciju koji se onda mogu koristiti kao alternativne opcije ako sa planom dođe do određenih problena (uvijek imovinsko-pravnih !). Tako je u dogovoru sa Rijeka-Prometom u planu prikupljanje suglasnosti za izgradnju nogostupa duž ulice Svetog Jurja (na mjestima gdje je to moguće) po principu kako je to napravljeno na proširenju ulice Brune Francetića. Pokazalo se je da je taj model dobro kompromisno rješenje jer su vlasnici u zamjenu za prostor za proširenje ceste (u slučaju Svetog Jurja nogostup) dobili izgradnju kamenih zidova i uređenje pristupa na zemljište. Nadajmo se da će i u slučaju ulice Svetog Jurja odaziv biti isto tako dobar.

Uređenje Cvetkovog trga, prezentacija varijanti rješenja na zboru građana 

Objava teksta o početku uređenja Cvetkovog trga u našem Drenovskom listu izazvala je veliki interes građana i brojne komentare. Prva faza uređenja trga sastoji se od uređenja šterne i osiguravanja prostora ispred crkve u smislu sprečavanja parkiranja, te izrade projektne dokumentacije za finalnu rekonstrukciju Cvetkovog trga. Upravo oko konačnog uređenja trga pojavilo se mnoštvo prijedloga često suprostavljenih (jedni su protiv ukidanja parkinga na trgu, drugi se zalažu za radikalnije zatvaranje cijelog prostora za vozila). Kako bi  rješenje uređenja bilo prihvatljivo većini građana, vijeće MO je odlučilo da se u drugoj polovini Travnja organizira zbor građana gdje bi se predočile moguće varijante te transparentno odredio izgled budućeg centralnog drenovskog trga. Naravno de nije uvijek moguće zadovoljiti sve želje no nadamo se da možemo dogovorno doći do najprimjerenijeg rješenja.

UPU Gornje Drenove – nastavak

Nakon manjeg zastoja u izradi UPU Gornje Drenova koji je nastao zbog kadrovskih promjena u Odjelu za urbanizam, vijeće MO je održalo sastanak sa predstavnicima zavoda predvođenim gosp. Edom Rumorom d.i.a., vodećim suradnikom za prostorno planiranje te predstavnicima Urbanističkog instituta iz Zagreba Tamarom Mihnijač d.i.a. i Inom Korošec d.i.a. Na sastanku su razmotrena prostorno-planska pitanja te su dobivena detaljna objašnjenja pojedinih (za vijeće spornih) prijedloga izrađivača. Izdvajamo najznačajinje:

 • Vijeće je prihvatilo detaljno objašnjenje „nove“ lokacije centra G. Drenove u smislu kvalitete prostora i mogućnosti daljnjeg širenja. Također je prihvaćena predložena pozicije kružnog toka (oko spomenika na Lokvi) kao najoptimalnija.
 • Prihvaćena je i predložena pozicija nove škole i vrtića nakon dobivene dodatne argumentacije u vidu urbanističkih standarda i težišta naselja
 • Izrađivači plana su prihvatili primjedbu vijeća o nedostatku obrtničke zone (za tihi obrt) te će se razmotriti uspostava takve zone uz rub CGG Drenova na pozicijama gdje je to moguće.
 • Autori su potvrdili potrebu izgradnje sportske dvorane na Drenovi (odgovarajućeg kapaciteta) te su predvidjeli njenu poziciju u zoni R4. Točnu lokaciju i ostale parametre će riješiti DPU Kablara.
 • Uvažavajući primjedbu vijeća i građana, prometnica OU XIII je maksimalno približena CGG Drenova tako da ipak ostaje zeleni pojas izmežu stambenih objekata i prometnice odnosno groblja.
 • Uvažena je primjedba Vijeća i Ulica Tonići je korektno riješena.
 • Uvažen je prijedlog Vijeća i okretište linije 11 je preseljeno na sam rub Gornje Drenove (prema Benčanima), također je usvojena pozicija za okretište minibusa u Kablarima.
 • Izvršiti će se provjera svih dvojbenih pozicija (kanalizacijske pumpne stanice, upojni bunari itd.) kako bi konačna verzija UPU Gornje Drenove bila korektna.

Iako je Vijeće zadovoljno postignutim dogovorom, nažalost, najbitniji podatak – kada će plan biti završen, nismo dobili. No uspostavljena je kvalitetna komunikacija sa voditeljicom projekta te se nadamo da nećemo predugo čekati na najvažniji dokument za razvoj Gornje Drenove.

Program lokalnog partnerstva  – Uređenje vježbališta na Velom Vrhu

Sa posebnim zadovoljstvom možemo objaviti vijest da je MO Drenova u suradnji sa RiRock Climbing klubom osvojila najviše bodova na programu Riječkog lokalnog partnerstva te da će grad Rijeka sufinancirati naš zajednički projekt uređenja vježbališta i pristupnih staza na Velom vrhu. Ovaj projekt ne bi bio moguć bez velikog angažmana našeg sugrađana g. Demira Barića koji je „spiritus movens“ ove i još nekoliko inicijativa na području našeg MO u čemu ima punu potporu Vijeća, te mi se Vijeće posebno zahvaljuje. G. Barić je pripremio većinu projektne dokumentacije te se nadamo da sada nakon što su odobrena financijska sredstva neće biti prepreka za realizaciju o čemu ćemo vas pravovremeno obavještavati. Više o projektu reći ćemo u sljedećem broju Drenovskog lista. Nadamo se i velikom odazivu samih građana Drenove jer se dobar dio projekta odnosi na uređenje i čišćenje Velog Vrha čemo se doista mogu svi pridružiti.

Drenova –  „Digitalni“ mjesni odbor ?

Prema statistikama WEB-a grada Rijeke, MO Drenova predvodi skupinu aktivnijih mjesnih odbora po broju objavljenih sadržaja kao i broju pristupa na WEB stranice MO. Povodom toga porovjerili smo još neke statistike i saznali da od otprilike 2800 domaćinstava (prema popisu od 2001. godine) na Drenovi gotovo 1300 ima širokopojasni pristup Internetu (ADSL) što je zapravo odličan i iznenađujući rezultat koji potvrđuje visok stupanj informatičke pismenosti građana Drenove. Upravo ti pomaci na „ širokopojasnoj internetizaciji“ nam daju za pravo da se krene i sa dinamičnijim sadržajima na našem WEB-u prije svega u domeni prezentacije video zapisa sa otvaranja priredbi i ostalih događanja, te mogućnosti veće distribucije Drenovskog lista putem elektroničke pošte odnosno u konačnici, u evoluciju prema portalu MO Drenova koji nas ne bi u toj mjeri ograničavao prostorom i financijama. Naravno, Drenovski list svakako ostaje glavni izvor informiranja građana te se nadamo da ćemo konačno osigurati stabilan (i dugoročan) izvor financiranja.