Drenovski list 11.

Akcija čišćenja lokvice

Bila je to dobra godina

Na početku bih se najprije zahvalio donatorima koji su se aktivno uključili u financiranje našeg lista. Ovaj i prethodna dva broje financirana su iz sredstava donacija čime se pokazuje da je napor uložen u protekle dvije godine opravdan i da su građani i firme „Drenovski list“ prepoznali kao vrijedan izvor informacija o događanjima u našem MO. Naravno bez truda našeg tehničkog urednika g. Grailacha teško da bi se ovaj tempo izlazaka mogao održati stoga mu se Vijeće posebno zahvaljuje.

Plus …

S obzirom da živimo u civilizaciji „kritike“ gdje nas se uvijek zasipa samo negativnostima i gdje smo i sami često skloni da vidjeti samo „crnu“ stranu života činilo mi potrebnim najprije naglasiti ono pozitivno što se dogodilo tijekom ove godine, pa krenimo redom:

 • Ove godine su doista se mnogo radilo na poboljšanju društvenog života na Drenovi prije svega kroz razne priredbe koje su se održavala tijekom cijele godine a posebice uspješnih Dana Drenove čime smo uspostavili novi standard kojeg ćemo sljedećih godina nastojati samo poboljšavati. Ključno je aktiviranje Zavičajne udruge Drenova sa kojom VMO uspješno surađuje i u okviru mogućnosti prodržava njihove akcije. No ne treba zaboraviti ni djelovanje svih ostalih udruga kao što su aktivnosti zbora DVD Drenova ili Aktiva žena što je rezultiralo i velikim odazivom građana na održane priredbe.
 • Naš ogranak Gradske knjižnice preselio se u nove prostorije (Brca 8a) a na njenom mjestu otvoren je klub umirovljenika i starijih osoba što će sigurno olakšati druženje i rješavanje potreba našiš starijih sugrađana
 • Usprkos problemima bliži se trenutak uvođenja minibusa prema Kablarima o čemu redovno izvještavamo. Kao i u brojnim drugim slučajevima proces je bitno kompliciraniji nego što se čini na prvi pogled i treba savladati brojne administrativne prepreke. No izgleda da smo ipak na kraju puta i da će minibus početi prometovati početkom sljedeće godine.
 • Komunalni prioriteti se izvršavaju prema postavljenom planu (detalje možete pogledati na našim internetskim stranicama), međutim sve je izraženiji problem da projekte ne možemo realizirati zbog imovinsko-pravne problematike (tereni u privatnom vlasništvu). S obzirom na to Vijeće je odlučilo da se raspoloživa sredstva usmjere na rješavanje onih pozicija koje su neupitne tako da će se tijekom 2008 i 2009 godine nastojati urediti Cvetkov trg o čemo je bilo više riječi u prošlom broju. Ove godine započelo se je sa uređenjem šterne i okolnog prostora u prometnom smislu kao preduvjeta za uspostavu konačnor rješenja.
 • Ponovo je pokrenuta inicijativa za unaprijeđenje sportskih aktivnosti prije svega u domeni potpore sportskim društvima na Drenovi (osnivanje MNK Drenova) a posebno kroz ponovo pokretanje projekta za uređenje boćališta na Lokvi čijom bi se rekonstrukcijom (iza zgrade doma izgradilo bi se 4 joga) osigurali primjereniji uvjeti za trening i natjecanje. S obzirom da imamo obećanje da će se u 2008 godini osigurati sredstva za tu namjenu, možemo se samo nadati de neće biti već uobičajenih imovinsko-pravnih komplikacija koje jedine mogu zaustaviti ovaj projekt
 • Nastavljeni su kapitalni projekti kao što su poboljšanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava kao i daljnje širenje plinske distributivne mreže na Drenovi. Dogovoren je i početak rješavanje preostalih prometnih crnih točaka prije svega dovršetak ceste A prema Streljani. Potrebno je izraditi odgovarajuće projekte no dinamika realizacije će ovisiti o raspoloživim sredstvima. Vijeće će inzistirati da sredstva pokušaju pronaći kroz rebalanse proračuna.
 • Dovršena je glavna zgrada na CGG Drenova čime je Drenova dobila reprezentativan objekt u svojem prostornom središtu.  Dvoetažni centralni objekt sastoji se iz više cjelina, i to reprezentativnog ceremonijalnog prostora, sadržaja za prijem i pripremu pokojnika, servisnih prostora i prostora grobnog gospodarstva te administrativnih prostora s izložbenim salonom pogrebne opreme, a unutar objekta predviđen je i prostor krematorija.
 • Aktivno se radilo na povećanji sigurnosti u prometu kroz „osvježavanje“ horizontalne i vertikalne signalizacije kao i postavljanjem mjerača brzine kod O.Š. Fran Franković čime će se dodatno utjecati na sigurnost naših mališana. U planu su i daljnje aktivnosti kako bi se situacija permanentno poboljšavala.


Minus …

No bilo je i problema, međutim Vijeće vjeruje da su svi rješivi uz dodatni angažman svih sudionika:

 • Problematika gradnje novih zgrada u zelenom pojasu kod sveučilišnih zgrada, promjena UPU centra Drenove bez javne rasprave kao i zastoj na finalizaciji UPU Gornje Drenove nastavljaju se mimo VMO Drenova baz ikakvih informacija iako smo višekratno zatražili da se se nadležne službe očituju. Ne samo što se donose odluke o aktivnostima na Drenovi bez da se VMO barem konzultira, nego nas se i potpuno ignorira (primjer novih zgrada u bilizini već postojećih sveučilišnih objekata) i najblaže rečeno, nepristojno ne odgovara na naše dopise. Ovo je eklatantan primjer da su svi na Drenovi protiv te izgradnje no to izgleda nije bitno. VMO Drenova ne želi da se ponovi scenario sa Pulca (za što smo potpuno i jednoglasno spremni). VMO se nalazi u neugodnoj situaciji da se nezadovoljstvo građana kanalizira ka nama a mi umjesto konstruktivne suradnje i partnerstva sa Gradom dobivamo zid šutnje i ignorancije. Nas su izabrali građani da zastupamo njihove interese i to smatramo našom primarnom funkcijom i obavezom koju kanimo ispuniti. Pritom smo (kao i uvijek) konstruktivni i nudimo da se razmotre alternativne lokacije na Drenovi koje su prije svega bitno povoljnije i sa stajališta infrastrukture i sa stajališta kvalitete življenja. Vjećnicima je jasno da postoje i ograničenja u domeni imovinsko-pravnih odnosa i terena koji su u vlasništvu Grada a pogodni su za stambenu izgradnju no neprihvatljivo je da nema nikakvog dijaloga ili barem pokušaja da se pronađe rješenje.
 • VMO Drenova se konstantno marginalizira kod svih događanja koja se odvijaju na području našeg MO i svedeni smo na poziciju “gostiju u vlastitoj kući”. Krajnje je neprihvatljivo da nas se uopće ne kotaktira (ili barem obavještava) u vezi aktivnosti koje pojedine gradske službe provode na Drenovi nego se sve svodi na politiku “svršenog čina”. Posljednji primjer je otvaranje prostorija za starije građane (a to je već peti ili šesti slučaj). Našom marginalizacijom kod takvih događanja obezvrijeđuje se i važnost mjesne samouprave i daje signal građanima da su MO samo figura bez zančaja. Da se razumijemo, ne tražimo osobnu promociju ili priliku za govorancije (mada bi valjda i mi mogli i voljeli ponekad nešto reći našim sugrađanima) već poštivanje elementarnog reda. To uopće nije „protokolarno“ pitanje već zadire u samu suštinu funkcije mjesnog odbora i njegove pozicije u hirejarhiji demokratskih institucija kojih se obično sjetimo samo u vrijeme izbora.
 • Očigledno se smatra da je VMO dobar samo za određivanje komunalnih prioriteta (klupa, ogledala i sl.) i kada se treba “natezati” sa građanima i moliti ih za suglasnosti da dozvole da se realiziraju projekti a za drugo nismo valjda dostojni i reprezentativni. Mi kao vjećnici živimo na Drenovi i zajedno sa građanima dijelimo dobre i loše događaje, radosti i probleme i sigurno bolje poznajemo lokalnu situaciju nego netko tko se pojavi jednom godišnje ne nekom otvorenju. Mislimo da je ovo Vijeće spremno i po obrazovanju i po iskustvu i za “veće izazove”. Ako netko smatra da pretjerujemo ili krivo tumačimo što smijemo raditi kao vjećnici (odnosno ako ne raditi, onda barem pitati) neka to jasno kaže. U tom slučaju ozbiljno ćemo razmisliti da svoju energiju preusmjerimo za druge društveno korisne djelatnosti.
 • Vjećnici MO Drenova (bez obzira na stranačku pripadnost!) ulažu veliki osobni trud (u smislu danas predragocjenog slobodnog vremena i čak u smislu direktnih donacija odnosno financiranja MO) te je doista je minimalno što očekujemo korektan odnos Grada prema nama. Što i kako radimo može se provjeriti kod građana Drenove, a vjerujemo i kod ravnatelja Direkcije za lokalnu samoupravu g.Širole, kao i ostalih gradskih odjela sa kojima surađujemo.
 • Eskalacija problema droge na Drenovi usprkos nastojanjima policije da se tom problemu stane na kraj. Vijećnici su bili šokirani informacijom da je u proteklih mjesec dana u raznim racijama na Drenovi privedeno tridesetak dilera i osoba koje su posjedovale narkotike. Problem je evidentno prerastao „normalne“ okvire i prijeti nesagledivim posljedicama. Vijeće  će poduzeti sa svoje strane aktivnosti u suradnji sa policijom i udrugama koje se bave tim problemom kako bi se poboljšala informiranost i edukacija građana i djece o opasnostima narkotika, te potrebi zajedničkog djelovanja na izvoru problema – sprečavanju distribucije droge na ulicama i u školama.
 • Devastacija komunalne opreme i dalje se nastavlja usprkos brojnim apelima. Očigledno nema drugog načina za suzbijanje te pojave nego da se sve štete direktno naplate od počinitelja (ili njihovih roditelja/skrbnika).

S obzirom na značaj tih tema za stanovnike Drenove te da su iscrpljene sve instance obratili smo se direktno gradonačelniku. Iz ureda gradonačelnika obavješteni smo da će se susret sa vjećnicima održati čim se pronađe slobodni termin – vjerojatno početkom sljedeće godine.

U svakom slučaju sigurno je da bez većeg angažmana građana bilo u direktnoj komunikaciji sa VMO, bilo preko Zavičajne udruge i ostalih organizacija ovi gorući problemi neće biti riješeni odnosno ne možemo očekivati da to netko drugi odradi umjesto nas samih

Antene, antene, antene …, na krovovima grada.

Iako danas živimo u vremenu kada je život bez mobitela gotovo nezamisliv – nitko ne voli imati antene u svojoj blizini. I to nas dovodi do apsurdne situacije da građani prosvjeduju kod operatera da im je „slab singal“ a istovremeno pišu peticije protiv baznih stanica. Nakon gotovo godinu dana uklonjena je antena TELE2 iz Žminjske što je rezultiralo bitno lošijom kvalitetom usluge tog operatera na području Drenove. U međuvremenu je obnovljen zahtjev grupe građana za uklanjanjem antene VIP-a u ulici Brune Francetića koje je tamo već šestu godinu „privremeno“ postavljena. Kontaktirali smo odgovorne osobe iz VIP-a i dobili pojašnjenje da se oni godinama „vrte u krug“ sa lokacijama na Drenovi jer nigdje ne uspijeveju zadovoljiti sve uvjete (od zakonodavnih i planskih do suglasnosti građana) pa se stoga ne uspijeva riješiti taj problem. Evidentno je da sa ovakvom metodologijom neće nikada doći do rješenja nego treba to riješiti na razini regulatora odnosno osigurati da se minimizira broj antena na nekom području uz obavezu da svi operateri sa koncesijom dijele isti stup. Iz VIP-a nadalje pojašnjavaju da bi za optimalnu kvalitetu signala (UMTS) na Drenovi trebalo formirati 3 ćelije odnosno postaviti 3 bazne stanice. U daljnjim kontaktima sa VIP-om pokušati ćemo predložiti neke alternativne lokacije (kao ova na groblju) pa ako one i tehnološki odgovaraju nadamo se da ćese ipak pronaći neko rješenje.

Ekologija na djelu – akcija čišćenja okoliša na Drenovi

Usprkos hladnoći u subotu, 17. studenoga 2007 , u organizaciji skupine studenata Građevinskog fakulteta predvođene Majom Gaćešom i Mjesnim odborom Drenova, uspješno je održana akcija čišćenja okoliša na Drenovi.

Akcija čišćenja okoliša održana na potezu od sveučilišnih zgrada do vodospreme na streljani. Odazvalo se je 26 osoba i iako su temperature bile svega nekoliko stupnjeva iznad ništice to nije spriječilo vrijedne studente da prikupe 4 pune baje raznih otpadaka. Nažalost, s obzirom na količinu otpada, trebale bi 44 baje, no i subotnje 4 predstavljaju sjajan početak. Prikupljen je krupni otpad kao i velika količina odbačenih odjevnih predmeta.

Posebna zahvala ide Odjelu gradske uprave za komunalni sustav,Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam i ekologiju i Direkciji za mjesnu samoupravu koji su osigurali financijska sredstva i dodatni alat za potporu akciji. Prvobitno je bilo planirano iskoristiti dvije „baje“ no kako smo ih brzo napunili u rekordnom roku su osigurane i dvije dodatne. Posebno pohvaljujemo i vrijedne djelatnike komunalnog društva “Čistoća” koji su osigurali transport otpada sa lokacije čišćenja na deponij.

Subotnje aktivnosti završile su u prostorijama MO Drenova prigodnim ručkom za sudionike. Za kraj su dogovorene nove akcije koje će se održati na proljeće čemu se posebno veselimo. Iako je neupitna volja sudionika da se čitav prostor dovede u red, veliki izazov predstavlja pravi deponij građevinskog materijala koji se mjeri stotinama kamiona a rješavanje tog problema nije moguće ovakvim akcijama. Evidentno je da u suradnji sa nadležnim službama trebamo pronaći neko sistemsko i trajno rješenje.

I na kraju želim svim stanovnicima Drenove Čestit Božić i Sretnu Novu 2008 !