Drenovski list 10.

Drenovski list

Cvetkov trg ili Cvetkovo parkiralište ?

Nakon nakoliko godina čekanja konačno je došlo na red i rješavanje prostora Cvetkovog trga. DPU središta područja Drenova (usvojen 15.10.2002.) je već tada odredio da taj drenovski centralni trg zaslužuje da dobije primjereniji oblik i sadržaje. U međuvremenu se sitacija samo pogoršala i trg je pretvoren u obično parkiralište čime je bitno narušena njegova funkcija.
U planu aktivnosti VMO za ovu godinu predviđena je izrada izvedbenog projekta uređenja trga kao i radovi prve faze koji uključuju uređenje šterne, postavljanje klupa te izrada prometnog rješenja. Osnovni koncept je da se centralni dio trga (prostor ispred crkve pa do ravnine šterne) posebno uredi (poploči) a da se ispred same crkve postave stupići koji će spriječiti parkrianje neposredno ispred objekta. Između crkve i šterne predviđen je prostor za postavljanje spomen obilježja poginulim braniteljima sa područja Drenove što je u planu za sljedeću godinu.
Na popločani prostor pristup bi bio dozvoljen samo za interventa vozila te dostavu. Neposredno ispred zgrade MO i crkve uredila bi se pješačka staza čime bi se osigurao pristup pješacima i kada su automobili parkirani. Na preostalom dijelu trga uredilo bi se parkiralište sa ukupno 22 parkirna mjesta kao i 2 parkirna mjesta za invalide.

 

Kako je već uobičajeno pojavili su se i negativni komentari da ionako nema dovoljno parkirnih mjesta a sa ovim rješenjem će se dodatno smanjiti. No tu bih upozorio na retoričko pitanje iz naslova – da li je funkcija Cvetkovog trga parking ili prostor za ugodan boravak građana i obavljanje društvenih aktivnosti. Nadalje na samo 100 – 150 m zračne linije od trga (dakle par minuta hoda) nalazi se ukupno 200 (!) parkirnih mjesta (tko ne vjeruje može pogledati na karti i prošetati se). Primjetili smo da su neki automobili danima parkirani kao i da dosta građana ostvlja vozila na trgu i onda autobusom odlazi u grad. Namjena tog parkinga je servisne prirode i trebala bi poslužiti kad se nešto obavlja u neposrednoj blizini. Za dugotrajnije parkiranje postoje kako sam već napomenuo, stotine parkirnih mjesta koja zjape prazna (primjer je parking kod crentralnog gradskog groblja, parking kod vrtića itd.).
Očito je najteže promijeniti ustaljene navike i protegniti noge par minuta (iako je to vjerojatno najbolje što možete napraviti za svoje zdravlje) …

Tržnica Drenova – ima li uopće smisla ?

Drugi projekt koji smo imali u planu realizacije za ovu godinu bio je konačna uspostava tržnice na prostoru parkirališta pored dječjeg vrtića. Međutim nastali su nepredviđeni problemi sa dozvolama i što je mnogo važnije potpuni nedostatak interesa od strane trgovaca koji bi bili zainteresirani za koncesiju na tom području. Opća je ocjena da se je izgradnjom brojnih trgovačkih centara svega nekoliko minuta udaljenih od Drenove u proteklih nekoliko godina situacija potpuno promijenila i da nema ekonomske opravdanosti za rad tržnice te da su slučne tržnice u drugim djelovima grada također bile neprofitabilne i većina je zatvorena. Uskoro će natječaj za koncesiju biti ponovljen i ako ne bude zainteresiranih od te ideje će se morati odustati. Moguća alternativa za taj prostor, jer se ionako ne koristi kao parking, je da se napravi igralište za djecu (postavi nekoliko koševa u gornjem dijelu odnosno odgovarajuće opreme za predškolsku djecu u donjem dijelu.) Konačna odluka će se donjeti nakon zaključivanja natječaja.

UPU Gornje Drenove

Nastavljaju se aktivnosti na usvajanju urbanističkog plana uređenja Gornje Drenove. Nakon održane rasprave prikupljene su primjedbe građana (oko 230) te je u tijeku procedura analize primjedbi nakon čega će se pristupiti eventalnim korekcijama plana i predstavljanju nove verzije. Konkretno rokovi nisu definirani no svakako bi ova faza trebala završiti do Nove godine.

Uređenje Brune Francetića i uvođenje minibusa

Konačno je završeno i uređenje ulice Brune Francetića čime su ostvareni preduvjeti za uvođenje minibusa koji će prometovati od okretišta linije 5 do Kablara. VMO inzistira da minibus svakako prometuje do O.Š. Fran Franković u terminima koji su bitni za prijevoz djece (7-9;12-14;18-20) jer nepotrebno da djeca presjedaju za tih 500 dodatnih metara a i pored škole se nalazi primjereno okretište za minibus. Iako je bilo planirano da minibus krene prije početka školske godine nepredviđeni dodatni radovi su to omeli tako da se nadamo da će početi prometovati prije nego završi polugodište.

Dom kulture na Lokvi (ili u Bronxu ?!)

Iz broja u broj trošimo prostor u listu na upozorenja i molbe da se ne uništava komunalna oprema i zgrade. Kako je očigledno da naši apeli ne padaju na plodno tlo VMO je odlučilo u suradnji sa Komunalnim redarstvom i Policijom poduzeti odlučnije mjere u pronalaženju  počinitelja i naplate štete koja se već mjeri desecima tisuća kuna. Kako se radi o većinom o maloljetnicima račune će dobiti njihovi roditelji. Do Nove Godine još jednom će se sanirati (u mjeri u kojoj je to moguće) autobusna stajališta kao i urediti zidovi doma kulture na Lokvi te popraviti oštećeni znakovi. Nakon toga svaki novi popravak naplatiti će se od počinitelja. S obzirom da štete plaćamo svi mi zajedno molimo građane za suradnju i prije svega za prevenciju. Razgovarajte sa svojom djecom, zamolite ih da to više ne čine i upozorite ih na posljedice. Na Drenovi imamo i odlične primjere kreativnog rada mladeži (Armadin grafit na cesti prema Škurinjama). Imali smo i daljnje kvalitetne prijedloge od njih no ove godine nažalost VMO nema sredstava, no siguran sam da će se već na godinu nešto naći za boju i sprejeve. A BGD-ovcima poručujem da se pridruže Armadi i kvalitetnije iskoriste svoje vrijeme i novac.