Dani susjedstva Drenova – Dan kulture

Dan susjedstva Drenova - Vremenska kapsula

Drenova Neighborhood Days – Culture Day

As part of the program of 27 neighborhoods of Rijeka ECOC 2020, our neighborhood divided its presentation into three units and three days from 9 to 11 October 2020.

Friday, October 9, 2020. Opening ceremony and Culture Day with a lecture and exhibition on the topic of feminism A Minority being the Majority, presentation of the website zene.bezgranica.hr and a video on the same topic.

The program part of the evening started with a lecture by prof.dr.sc. Snježana Prijić-Samaržija, Rector of the University of Rijeka, who presented the factual situation and position of women in the 21st century through statistical indicators. She wondered, what could the dystopian scenario of the future bring us if current trends in gender inequality continue?

On behalf of the partner, Stephanie Manfroid from the partner organization Archives Mundaneum from Mons, Belgium, joined us through the online platform. She presented part of an exhibition of historical posters and documents on the subject of feminism. A review of the posters provides an insight into the position of women in Belgium from the early 20th century to the 1970s.

Damir Medved briefly presented our contribution to the exhibition – the website zene.bezgranica.hr. Our focus was on the current position of women, on the need to change attitudes and opportunities in society, but also on the feminism movement itself.

Svečano otvorenje

U sklopu programa 27 susjedstava Rijeke EPK 2020, naše susjedstvo je svoje predstavljanje podijelilo u tri cjeline i tri dana od 9. do 11. listopada 2020.

Petak, 9. listopad 2020. Svečano otvaranje i Dan kulture s predavanjem i izložbom na temu feminizma, predstavljanje web stranice Manjina, a većina i videa istog naziva

Prvi dan predstavljanja protekao je u novo-normalnom ozračju na kojeg nismo navikli ali smo mu se tehnološki prilagodili. Događanje je održano bez publike koja nas je mogla pratiti samo putem digitalnih platformi.

Zbor je za ovu prigodu izveo tri pjesme, ali izvedbe su prethodno snimljene i reproducirane prisutnima na otvaranju i online publici.

U ime Susjedstva Drenova Vesna Lukanović podsjetila je naše višegodišnje sudjelovanje u projektu Rijeke EPK 2020 koje seže sve do programske knjige za riječku kandidaturu. Zahvalila je na suradnji svim ostalim dionicima projekta Rijeka 2020Gradu, , partneru iz EU –  Arhivu Mundaneum iz belgijskog Monsa,  kao i drugim susjedstvima među kojima se ističe partnerstvo sa susjedstvom Kampus, odnosno Sveučilištem u Rijeci.

Predstavnica Rijeke 2020 programska voditeljica Emina Višnić u pozdravnom obraćanju naglasila je da entuzijazam svih uključenih u projekt Rijeke EPK traje preko pet godina, a za što je upravo Susjedstvo Drenova dobar primjer.

U ime Primorsko-goranske županije, Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu pohvalila je ideju uključivanja zajednice u programe 27 susjedstava i povezivanja sa europskim gradovima svih ostalih 27 članica EU.

Gradonačelnik Vojko Obersnel u kratkom i nadahnutom govoru je dotaknuo sve segmente rada obiju udruga i poželio nam uspješan nastavak.

Vremensku kapsulu koja putuje kroz sva susjedstva i koja će se odložiti na sigurno mjesto sa željom da je se otvori 2120. godine, predala nam je Ivana Pernat u ime susjedstva Fužine.

Manjina, a većina

Programski dio večeri krenuo je predavanjem prof.dr.sc. Snježane Prijić-Samaržija, rektorice Sveučilišta u Rijeci, koja nam je kroz statističke pokazatelje predočila činjenično stanje i položaj žena u 21. stoljeću. Upitala se, što bi nam mogao donijeti distopijski scenarij budućnosti ukoliko se sadašnji trendovi rodne nejednakosti nastave?

U ime partnera, putem online platforme pridružila nam se Stephanie Manfroid iz partnerske organizacije Arhiva Mundaneum iz belgijskog Monsa. Predstavila je dio izložbe povijesnih plakata i dokumenata na temu feminizma iz njihovog bogatog fundusa. Pregled plakata pruža uvid u položaj žena u Belgiji od početka 20. stoljeća pa do sedamdesetih godina. Damir Medved ukratko je predstavio naš doprinos izložbi – web stranicu zene.bezgranica.hr. Naš fokus je bio na današnjem položaju žena, na potrebi mijenjanja stavova i prilika u društvu, ali i samog pokreta feminizma.

U sklopu ovog projekta Udruga Bez granica snimila je video “Manjina, a većina” u kojem smo razgovarali sa sugrađan-kama/ima na temu položaja žena kojeg smo pogledali na kraju programa.