ČAI – Čakavska Umjetna Inteligencija

ČAI – Čakavska Umjetna Inteligencija:

Ideja čakavske umjetne inteligencije jest u kreiranju sustava koji će sa korisnikom moći komunicirati na čakavskom jeziku. Radi se o kompleksnom, multidisciplinarnom i višegodišnjem projektu.

Metodološki pristup:

Odabrana predavanja i promišljanja

AI i umjetnost

 

 

AI i budućnost poslova