Arhiva

Drenovski list 4.

Posted on
Drenovski list

Nepodnošljiva lakoća odbijanja … U posljednje vrijeme često se propitujemo koja je prava funkcija MO i koja je prava svrha postojanja. Formalno gledano, MO bi trebao prestavljati sponu između građana područja koje prekriva i odgovarajućih odjela gradske uprave koji bi trebali pronalaziti rješenja za probleme koje građani iznose. MO ima ulogu svojevrsnog filtera koji bi […]

Arhiva

Drenovski list 3.

Posted on
Drenovski list

Odbijen projekt MO Drenova „Drenovske klupe“ Na posljednjem natječaju za Riječki program lokalnog partnerstva MO Drenova je prijavio projekt pod nazivom „Drenovske klupe“ kojim smo se natjecali za sredstva iz programa (100.000 kn). Projekt je predviđao postavljanje 15 klupa na području MO Drenova i uređenje okoliša a nastao je kao rezultat inicijative pododbora – Aktiva […]

Arhiva

Drenovski list 2.

Posted on
Drenovski list

Uvođenje minibusa za Kablare U skladu sa inicijativom da se do uvede linija minibusa  (po uzoru na postojeće za Pulac i Strmicu) koja bi prometovala na relaciji  Kablari – Brune Francetića –Okretište linije 5 na gradskom groblju Drenova, članovi VMO Drenova obišli su sa nadležnim službama grada trasu te je utvrđeno da će prije uvođenja […]

Arhiva

Drenovski list 1.

Posted on

Drenovski list 1. – Prvi broj drenovskog lista upravo je izašao Zašto je informiranost građana važna Činjenica je da smo bolje i više informirani o događanjima na riječkom Korzu nego o događanjima na Drenovi; na Cvetkovom trgu ili na Lokvi. Tijekom prošlih godina priređivane su na Drenovi izložbe, koncerti, predavanja, književne večeri, sportska natjecanja, zatim […]