Komentari predsjednika VMO Drenova 2005.- 2014. (arhiva)

Drenovski list

Aktualni komentari predsjednika VMO Drenova u mandatu 2005. do 2014. Damira Medveda objavljenih u Drenovskom listu. Teme se odnose na razvoj Drenove. Tekstovi podrobno oslikavaju tadašnje probleme i aktivnosti na Drenovi, no nažalost i pokazuju da se previše toga nije promijenilo u proteklih 15 godina.

Drenova spojne ceste

Drenovski list 20.

Izbori za vijećnike MO Drenova  – zašto treba izaći na izbore Kako smo vas već obavijestili sredinom travnja prestaje mandat ovom sazivu VMO – izbori se će se održati sredinom Svibnja. Iako sam osobno a i svi vijećnici MO drenova ...

Drenovski list 19.

MO Drenova  – ogledni primjer uspješne mjesne samouprave (II) Susret predstavnika gradova Osijeka, Pule, Šibenika i Rijeke na temu mjesne samouprave bio je odlična prilika za razmjenu iskustava sa drugima te za promociju rezultata u razvoju ...
Djeca škola

Drenovski list 18.

Drenovski list 18. MO Drenova  – ogledni primjer uspješne mjesne samouprave Iako ponekad izgleda da smo vrlo često u „sukobu“ sa gradskom upravom – pokazuje se da naš argumentirani nastup i borba za bolju poziciju mjesne samouprave iž ...
Uređenje novog Cvetkovog trga

Drenovski list 17.

VMO Drenova 2005 -2009, pogled unatrag Vrijeme brzo prolazi, završetak mandata ovog saziva VMO Drenova je pred nama, pa je prigoda u ovom jubilarnom izdanju Drenovskog lista dati komentar proteklog razdoblja. Naravno na početku se postavlja ...
Vrtić drenova - parking

Drenovski list 16.

Isplati li se biti pristojan ? Ovaj saziv VMO uložio je veliki trud u protekle četiri godine na aktivnu suradnju sa brojnim gradskim odjelima koje je negdje bila odlična, a negdje blago rečeno slaba. Osnovna ideja vodilja bila je imati pristojnu i ...
Igralište

Drenovski list 15.

Da li trebamo odustati i dozvoliti da se Drenova pretvori u „ghetto“ ? Građani me često pitaju ima li smisla truditi se i raditi u mjesnom odboru na raznim projektima za zajednicu kad smo svakodnevno suočeni sa morem omalovažavanja i destrukcije ...
Lokacija za POS zgrade

Drenovski list 14.

Zborovi građana – jednosmijerna ulica ili autocesta komunikacije   ? Glavni događaj proteklog razdoblja je svakako zbor građana održan povodom planirane izgradnje POS-ovih stanova na Drenovi. Detalje prijepora i samu raspravu donosimo u nastavku u ...
Drenovski list

Drenovski list 13.

Zašto zašto smo uvijek nezadovoljni  ? Više puta sam pisao o problemu da živimo u društvu koje je uglavnom defetističko i depresivno. Medijima caruju crne kronika i loše vijesti, a kad se dogodi nešto pozitivno, to je onda valjda za rubriku ...
Drenovski list

Drenovski list 12.

Radni sastanak sa gradonačelnikom grada Rijeke, Vojkom Obersnelom na teme koje zanimaju stanovnike Drenove Vijećnici MO Drenova susreli su se 31. siječnja 2008. s Gradonačelnikom grada Rijeke mr.sc.Vojkom Obersnelom i njegovim suradnicima, ...
Akcija čišćenja lokvice

Drenovski list 11.

Bila je to dobra godina Na početku bih se najprije zahvalio donatorima koji su se aktivno uključili u financiranje našeg lista. Ovaj i prethodna dva broje financirana su iz sredstava donacija čime se pokazuje da je napor uložen u protekle dvije ...
Drenovski list

Drenovski list 10.

Cvetkov trg ili Cvetkovo parkiralište ? Nakon nakoliko godina čekanja konačno je došlo na red i rješavanje prostora Cvetkovog trga. DPU središta područja Drenova (usvojen 15.10.2002.) je već tada odredio da taj drenovski centralni trg zaslužuje da ...
Drenovski list

Drenovski list 9.

Urban(ističk)e priče – nova naselja bez ulaza/izlaza … U Novom Listu od 19.6.2007. objavljen je članak kojim se najavljuje izgradnja novih zgrada na prostoru takozvanih „sveučilišnih zgrada” gdje bi NOVOTEHNA na prostoru od 1700 m2 izgradila ...
Drenovski list

Drenovski list 7.

TELE2 antena – što još treba za demontažu? Priča sa nelegalnom montažom TELE 2 GSM antene u Žminjskoj i dalje traje bez naznake kada će konačno biti riješena. Da podsjetim, TELE2 je bez valjane građevinske dozvole početkom 2006 godine izvršio monta ...
Drenovski list

Drenovski list 6.

Godinu dana rada aktualnog saziva vijeća – što je a što nije napravljno. Obično se krajem godine rade rekapitulacije napravljenog pa nema razloga da i mi ne analiziramo što smo napravili. Pogledajmo najprije komunalni sustav. MO Drenova je za 2006 ...
Nogostupi

Drenovski list 5.

Sigurnost u prometu – godine opasnog življenja … Što sve utječe na sigurnost u prometu? Često čujemo da su faktori ove računice odgovorno ponašanje sudionika u prometu i njihovo pridržavanje prometnih propisa, tehnička ispravnost vozila, ali ...
Drenovski list

Drenovski list 4.

Nepodnošljiva lakoća odbijanja … U posljednje vrijeme često se propitujemo koja je prava funkcija MO i koja je prava svrha postojanja. Formalno gledano, MO bi trebao prestavljati sponu između građana područja koje prekriva i odgovarajućih ...
Drenovski list

Drenovski list 3.

Odbijen projekt MO Drenova „Drenovske klupe“ Na posljednjem natječaju za Riječki program lokalnog partnerstva MO Drenova je prijavio projekt pod nazivom „Drenovske klupe“ kojim smo se natjecali za sredstva iz programa (100.000 kn). Projekt jeđ ...
Drenovski list

Drenovski list 2.

Uvođenje minibusa za Kablare U skladu sa inicijativom da se do uvede linija minibusa  (po uzoru na postojeće za Pulac i Strmicu) koja bi prometovala na relaciji  Kablari – Brune Francetića –Okretište linije 5 na gradskom groblju Drenova, članovi ...

Drenovski list 1.

Drenovski list 1. – Prvi broj drenovskog lista upravo je izašao Zašto je informiranost građana važna Činjenica je da smo bolje i više informirani o događanjima na riječkom Korzu nego o događanjima na Drenovi; na Cvetkovom trgu ili na Lokvi. ...