27 susjedstava

Drenovska groblja

Posted on
Groblja_01

Christian Grailach, Travanj 2020. Rijetki su mjesni odbori u Rijeci koji imaju dvije župe i dvije crkve kao Drenova. Zapravo tri crkve, jer je i kapela Svih Svetih u davnini dugo bila jedina crkva na Drenovi u kojoj se služila sveta misa. Ustvari, ima toga još. Naime i kapela na Velom vrhu, od kada je […]