Nacionalni

RPLP 2016. – Uređenje dvorišta Zavičajnog muzeja Drenova II.faza

Posted on
RPLP 2016 - radovi

Cilj projekta je estetski i funkcionalno urediti dvorište Zavičajnog muzeja Drenove te stvoriti sadržaje koji će omogućiti kvalitetnije izvođenje slobodnih aktivnosti i programa svih dobnih skupina u okruženju Muzeja. Zgrada se nalazi na k.č.2595, k.o. Drenova. Sagrađena je nakon Rapalskog ugovora (12.studenog 1920.godine) za potrebe graničnog prijelaza (i carine) između ondašnjih država Kraljevine Italije (koja […]