Arhiva

Drenovski list 17.

Posted on
Uređenje novog Cvetkovog trga

VMO Drenova 2005 -2009, pogled unatrag … Vrijeme brzo prolazi, završetak mandata ovog saziva VMO Drenova je pred nama, pa je prigoda u ovom jubilarnom izdanju Drenovskog lista dati komentar proteklog razdoblja. Naravno na početku se postavlja pitanje da li smo zadovoljni sa rezultatima rada Vijeća i što smo postigli u našem mandatu a odgovor […]