Arhiva

Drenovski list 10.

Posted on
Drenovski list

Cvetkov trg ili Cvetkovo parkiralište ? Nakon nakoliko godina čekanja konačno je došlo na red i rješavanje prostora Cvetkovog trga. DPU središta područja Drenova (usvojen 15.10.2002.) je već tada odredio da taj drenovski centralni trg zaslužuje da dobije primjereniji oblik i sadržaje. U međuvremenu se sitacija samo pogoršala i trg je pretvoren u obično parkiralište […]