Nacionalni

Drenovski zbornik Vol. 2

Članovi udruge više godina aktivno sudjeluju u društvenom i kulturnom životu Drenove. Čine to kroz rad udruge, ali i surađujući sa Mjesnim odborom Drenova koji izdaje Drenovski list. Već duže vrijeme postoji ideja da se na u jednoj publikaciji tematski objedine postojeći (i novi) tekstovi o Drenovi.

Cilj programa je informiranje građana o nekadašnjem životu na Drenovi i očuvanje kulturno-povijesne baštine kroz publikaciju “Drenovskih zbornika”. Plan je kroz seriju knjižica obraditi povijesno razdoblje od 1850 do 1939. U okviru ovog programa realizirana je prva knjižica iz serije.

Drenovski zbornici sadržavaju odabrane tekstualne i slikovne materijale iz arhive Zavičajnog muzeja Drenove uz dodatnu interpretaciju autora koji najbolje oslikavaju promatrano razdoblje (1850 – 1918) i događaje koji su značajno utjecali na stanovnike Drenove.

Konačni materijal je imao 64 stranica a tisak je c/b s obzirom da se radi o arhivskoj građi koja nije u boji.
Realizirana tiraža je 200 primjeraka.