Drenovski list 10.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

Cvetkov trg ili Cvetkovo parkiralište ? Nakon nakoliko godina čekanja konačno je došlo na red i rješavanje prostora Cvetkovog trga. DPU središta područja Drenova (usvojen 15.10.2002.) je već tada odredio da taj drenovski centralni trg zaslužuje da dobije primjereniji oblik i sadržaje. U međuvremenu se sitacija samo pogoršala i trg je pretvoren u obično parkiralište […]

Drenovski list 9.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

Urban(ističk)e priče – nova naselja bez ulaza/izlaza … U Novom Listu od 19.6.2007. objavljen je članak kojim se najavljuje izgradnja novih zgrada na prostoru takozvanih „sveučilišnih zgrada” gdje bi NOVOTEHNA na prostoru od 1700 m2 izgradila 30 – 40 stanova. Nadalje spominje se „da se čeka izmjena detaljnog urbanističkog plana koja bi trebala biti uskoro […]

Drenovski list 7.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

TELE2 antena – što još treba za demontažu? Priča sa nelegalnom montažom TELE 2 GSM antene u Žminjskoj i dalje traje bez naznake kada će konačno biti riješena. Da podsjetim,TELE2 je bez valjane građevinske dozvole početkom 2006 godine izvršio montažu GSM antene na tavanskom prostoru objekta u Žminjskoj 9. Montaža je izvedena nakon što je […]

Drenovski list 6.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

Godinu dana rada aktualnog saziva vijeća – što je a što nije napravljno. Obično se krajem godine rade rekapitulacije napravljenog pa nema razloga da i mi ne analiziramo što smo napravili. Pogledajmo najprije komunalni sustav. MO Drenova je za 2006 godinu raspolagao sa 1.085.000 kn iz sredstava prioriteta koje su utrošene u skladu sa usvojenim […]

Drenovski list 5.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

Sigurnost u prometu – godine opasnog življenja … Što sve utječe na sigurnost u prometu? Često čujemo da su faktori ove računice odgovorno ponašanje sudionika u prometu i njihovo pridržavanje prometnih propisa, tehnička ispravnost vozila, ali i „ispravnost“ prometnica. Stručnjaci kažu da ovo posljednje može utjecati i više od 50% na broj prometnih nezgoda. To […]

Drenovski list 4.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

Nepodnošljiva lakoća odbijanja … U posljednje vrijeme često se propitujemo koja je prava funkcija MO i koja je prava svrha postojanja. Formalno gledano, MO bi trebao prestavljati sponu između građana područja koje prekriva i odgovarajućih odjela gradske uprave koji bi trebali pronalaziti rješenja za probleme koje građani iznose. MO ima ulogu svojevrsnog filtera koji bi […]

Drenovski list 3.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

Odbijen projekt MO Drenova „Drenovske klupe“ Na posljednjem natječaju za Riječki program lokalnog partnerstva MO Drenova je prijavio projekt pod nazivom „Drenovske klupe“ kojim smo se natjecali za sredstva iz programa (100.000 kn). Projekt je predviđao postavljanje 15 klupa na području MO Drenova i uređenje okoliša a nastao je kao rezultat inicijative pododbora – Aktiva […]

Drenovski list 2.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

U skladu sa inicijativom da se do uvede linija minibusa  (po uzoru na postojeće za Pulac i Strmicu) koja bi prometovala na relaciji  Kablari – Brune Francetića –Okretište linije 5 na gradskom groblju Drenova, članovi VMO Drenova obišli su sa nadležnim službama grada trasu te je utvrđeno da će prije uvođenja minibusa trebati izvršiti odgovarajuće […]

Drenovski list 1.

Posted on Leave a commentPosted in Nacionalni, Uncategorized

S velikim veseljem mnogi stanovnici Drenove prate radove na izgradnji stanova za potrebe sveučilišta. Arhitektonsko rješenje  objekata i okoliša je atraktivno i sigurno će doprinijeti boljem izgledu i uređenju šireg područja, i što je najbitnije na Drenovu će se doseliti stotinjak naših mladih   i visokoobrazovanih sugrađana što će, u to vjerujemo, pomoći daljnjem unapređenju […]