Digitalizirana dokumentacija O. Š. Fran Franković - naš dvojac Robert Zeneral i  Bojan Juranić odradio je velik posao !

 
Uspješno se u visokoj rezoluciji skeniraju materijali koji će se naknadno interpretirati i klasificirati.
Na donjem linku možete pogledati trenutno stanje.

Digitalizirani podaci 1853 - 1921

Materijali iz O. Š. Fran Franković