ČAI – Čakavska Umjetna Inteligencija

Ideja:

Keirati sustav koji će sa korisnikom moći komunicirati na čakavskom jeziku.

Metodološki pristup:

Odabrana predavanja i promišljanja

AI i umjetnost

 

AI i budućnost poslova